Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

01/09/2013 השכיחות וגורמי הסיכון של כאבי ראש יומיים בקרב מתבגרים צעירים.

התופעה של כאבי ראש כרוניים בקרב מתבגרים מוגדרת כשכיחות של יותר מ- 15 ימים בהם מופיעים כאבי ראש לחודש במשך לא פחות משלושה חודשים. הבעיה – היא  בעיה עולמית. המגדיר הבין לאומי לכאבי ראש במהדורה השנייה– The international  classification of headache disorders    - מונה את הסוגים הבאים של כאבי ראש:-

      chronic migraine  

chronic tension type headache

new daily persistent headache

      hemicrania continua

 

במחקרם הנוכחי החוקרים ניסו לברר מה הם גורמי הסיכון של כאבי ראש כרוניים במתבגרים במטרה למצוא אמצעים למניעת כאבים אלה. מחקר בקרב מבוגרים בארצות הברית העלה כי כשלושה אחוזים מהכלוסייה לוקים בכאבי ראש כרוניים ואחד מגורמי הסיכון הוא השמנה. אין בנמצא נתונים לגבי ילדים או מתבגרים.

במחקר השתתפו 3342 מתבגרים בני 13 ו- 14 בשלושה בתי ספר בעיר טיטונג, טייוואן. כל המשתתפים היו במעקב במשך שנתיים וכללו מתבגרים שלקו בכאבי ראש וקבוצת בקרה ללא תלונות כאלו. כולם התבקשו למלא שאלון ואלה שלקו בכאבי ראש נבדקו על ידי נוירולוג שקבע את האבחנה.

התוצאות הראו כי שכיחות כאבי הראש הייתה 1.13 למאה שנות אדם. שישים ושלושה משתתפים לקו בכאבי ראש מהם 21 בנים ו 42 בנות, מתוכם 37 אובחנו כלוקים במיגרנה כרונית ו- 22 ב .chronic tension type headache גורמי סיכון כללו מין נקבי, קשיי פרנסה במשפחה, השמנה וקרובי משפחה הלוקים בכאבי ראש או מיגרנה.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics לחודש יולי 2013.

 

Incidence and risk factors of chronic daily headache in young adolescents

Lu SR et al.

Pediatrics 2013;132:e9.

 

סגור חלון