Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 16/12/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/09/2013 במקרים של מחלת Kawasaki עמידים לטיפול באימונוגלובולין תוך ורידי האם טיפול משולב של אימונוגלובולין יחד עם פרדניסולון יעיל יותר? (CME)

מחלת Kawasaki  היא מחלה חריפה בילדים המתבטאת בעלייה בחום הגוף ובסימנים קליניים והיסטופתולוגיים של דלקת  בכלי הדם -  vasculitis. הטיפול באימונוגלובולינים לתוך הוריד יחד עם מתן אספירין בפה  יעיל במניעת פגיעה בכלי הדם הכליליים. אך בין 15% ל 20% מהחולים ממשיכים לסבול מעליות בחום הגוף בתום הטיפול ואלה נמצאים בסיכון גבוה לפתח מפרצות – כלומר אנוריזמות – על אף הטיפול. מקובל לטפל בחולים אלה באמצעות אימונוגלובולין תוך ורידי, סטרואידים ותרופות ציטוטוקסיות נוספות, infliximab או החלפת נסיוב. רוב הרופאים מעדיפים לטפל פעם נוספת באימונוגלובולין תוך ורידי בהתאם להנחיות של אגוד רופאי הלב בארצות הברית. אם טיפול זה אינו מועיל מומלץ לנסות סטרואידים. אך אין עדות שגישה זו נכונה כי לא נעשו מחקרים לבדוק את יעילות המלצה זו.

מטרת המחקר לפנינו הייתה לברר מה הוא הטיפול העדיף במקרים בהם המחלה נמשכת לאחר שטיפול ראשוני באומונוגלובולין אינו שם קץ למחלה.

כדי להסיק מסקנות בנידון החוקרים עיינו בתיקים הרפואיים של 359 חולים רצופים עם מחלת Kawasaki  בהם טיפול ראשוני במתן אימונוגלובולינים לבד לא הצליח לעצר את מהלך המחלה.

החוקרים גילו כי נזק לכלי הדם הכלילים תוך חודש מתום הטיפול היה פחות שכיח כשהטיפול הראשוני היה מורכב משתי התרופות IVIG יחד עם פרדניסולון – בהשוואה לקבוצה שקבלה IVIG בלבד או קבוצה שקבלה פרדניסולון בלבד. בקבוצה שקבלה טיפול משולב שיעור הסיבוכים בכלי הדם הכליליים היה 15.9% ואילו בקבוצה שקבלה IVIG לבד שיעור הסיבוכים בכלי הדם הכליליים היה 28.7% ובקבוצת הפרדניזון 30.6%.

בנוסף לכך, בקבוצה שקיבלה טיפול משולב, הסיכון למחלה ממושכת לאחר תום הטיפול הראשוני היה נמוך בהרבה מבקבוצות אחרות.  הסיכון היחסי היה 0,18  .

החוקרים מסכמים כי טיפול משולב של אימונוגלובולינים תוך ורידיים יחד עם מתן פרדניזולון במקרים של first line rescue therapy  -- כלומר, כאשר טיפול ראשוני לא הועיל, עדיף מאשר טיפול עם אחת התרופות לבד.

הערת העורך- לפני מספר חודשים הבאנו מחקר של אותה קבוצת חוקרים אשר הופיע בכתב העת Lancet ושם מראים כי טיפול ראשוני משולב ב IVIG ופרדניזולון נותן תוצאות טובות יותר מאשר כל תרופה לבד, ומונעת המשך של פעילות דלקתית. מדידה של ציטוקינים פרו-דלקתיים דוגמת IL-6  IL-2   ו IL-8   מראה שרמות ציטוקינים אלה יורדות  במהירות לאחר הטיפול המשולב. אם נצרף את ההמלצות של שני המאמרים גם יחד המסקנה היא שמלכתחילה יש לטפל כל מקרה של מחלת Kawasaki  על ידי טיפול משולב. כאשר הטיפול הראשוני היה על ידי רק אחת מתרופות אלה וחום הגוף ממשיך לעלות בהתקפים בתום הטיפול, אזי  יש לתת את הטיפול המשולב.

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics לחודש אוגוסט 2013.

 

Efficacy of intravenous immunoglobin combined with prednisolone following resistance to initial intravenous immunoglobin treatment in acute Kawasaki disease.

Kobayashi T et al

J Pediatr 2013;163:521.


סגור חלון