Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/11/2013 תיקון בקע בטבור מגביר את הסיכון לכאבי בטן פונקציונליים בילדים (J Pediatr)

כאבי בטן פונקציונליים שכיחים בקרב ילדים ולהם השפעה חזקה על תפקוד המשפחה. לילדים עם נטייה לכאבי בטן כרוניים שלא על רקע אורגני, נטייה לפתח חרדה, ודיכאון. איכות החיים שלהם ירודה והם נעדרים לעיתים קרובות  מבית הספר. גם ההוצאות הכספיות הקשורות לתלונה זו הן גבוהות מאוד.  גורמים שונים משתתפים באטיולוגיה של תלונה זו כולל גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים. שיפור בהבנתנו של הפתוגנזה של תלונה זו תעזור לנו במניעת התלונה  ובשימוש בגישות תרפויטיות. בשנותיו הראשונות הילד נמצא במצב רגיש מאוד. ניסויים בחיות הוכיחו שדלקת במעי הגס או בכיס השתן בימים הראשונים לחיים סופם לגרום לרגישות יתר באיברים אלה שנשארת לכל החיים. בבני אדם אלרגיה לחלבון חלב פרה מגבירה את הסיכון לכאבי בטן כרוניים גם לאחר היעלמות האלרגיה. מחקרים גם הראו כי שאיבה מהקיבה בימים הראשונים לחיים מגבירה את הסיכון לכאבי בטן פונקציונליים מאוחר יותר. ניתוחים להיצרות השוער – כלומר   surgery for pyloric stenosis – מגבירה את הסיכון לכאבי בטן פונקציונליים בילדות פי ארבעה. הסיבה לכך עדיין לא ידועה. כדי לברר האם ניתוחים בכלל מגבירים את הסיכון לכאבי בטן כרוניים, החוקרים בחרו בקבוצת ילדים שעברה תיקון של בקע בטבור. הרי מדובר בניתוח קטן, ללא חדירה לתוך מערכת העיכול, עם סיבוכים נדירים ורק לעיתים רחוקות נוצר צורך להכנסת זונדה או מתן תרופות אנטיביוטיות.

השערת החוקרים הייתה שלא יימצא קשר בין תיקון הבקע לבין הופעת כאבי בטן כרוניים בקרב ילדים.

נבחרו באקראי ילדים בני 4 עד 18 שנים שעברו תיקון בקע בטבור ארבע שנים או יותר לפני הסקר הנוכחי. קבוצת הבקרה היו אחאים של המנותחים שלא עברו ניתוח עד כה. ההורים התבקשו למלא שאלון על תלונות גסטרו-אינטסטינליות בילדים לפי הקריטריה של  Rome III.

בקבוצת הניסוי נמצאו 50 ילדים ובקבוצת הבקרה 43 ילדים. הגיל הממוצע היה 12.9 שנים. הגיל בעת הניתוח היה 5.2 שנים. הזמן שעבר מאז הניתוח היה בממוצע 7.8 שנים. כאבי בטן פונקציונליים התגלו בקרב 20%  הילדים שנותחו בעבר בהשוואה ל 5% הילדים בקבוצת הבקרה.

החוקרים מסכמים כי ניתוח לתקון בקע בטבור בילדות מגבירה את הסיכון לכאבי בטן פונקציונליים בהמשך.

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics  לחודש אוקטובר 2013.

 

Umbilical hernia repair increases the rate of functional gastrointestinal disorders in children, Rosen J et al , J Pediatr 2013;163:1065


סגור חלון