Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/01/2014 באיזו מידה משפיע חוסר ברזל בתחילת החיים על ההישגים בגיל 25

חוסר ברזל נפוץ במיוחד בארצות מתפתחות אך נשאר גם בעיה כלל עולמית, בעיקר בקרב תינוקות ונשים הרות. חוסר ברזל  מלווה בירידה בהבנה, בכוח הגס, בהתנהגות החברתית, הרגשית והנוירופיזיולוגית. ברוב המחקרים מסתמן שמתן טיפול ברזל לאחר גילוי חסר יסוד זה בגוף, כבר לא מתקן את הנזק.

במחקר קודם של חוקרי המחקר לפנינו התברר, שמתבגרים להם היה חוסר ברזל בילדות,  נשארו נחותים בהישגים מוטוריים גם בהגיעם להתבגרות, בהשוואה לעמיתים להם מחסני הברזל היו תקינים וזה על אף העובדה שבהיוודע מצב חסר הברזל הם קיבלו טיפול. בנוסף להישגים המוטוריים שלהם שנפגעו, הם גם לקו בבעיות נפשיות דוגמת חרדה ודיכאון, בעיות חברתיות והפרעות קשב וריכוז. בגיל 19 הם השיגו תוצאות גרועות יותר בבדיקות התפקוד הנוירוקוגניטיבי וב recognition memory.  כאן החוקרים מדווחים על ממצאיהם של אותן קבוצות בהגיעם לגיל 25.

מהתוצאות מתברר שבקבוצה שלקת בחוסר ברזל בילדות נמצאו  33  ובקבוצת הבקרה 89 בני אדם. מתברר שבקבוצת חסרי הברזל 58% לא סיימו בית ספר תיכון בהשוואה ל 20% בקבוצת הבקרה p=0.03.  . בקבוצה חסרת הברזל 31% קבלו השכלה נוספת או הכשרה מקצועית אחרי גיל בית ספר לעומת 76% בקבוצת הבקרה. בקבוצת חסרי הברזל 84% טרם התחתנו בהשוואה ל ל 24% בקבוצת הבקרה.

החוקרים מסכמים  שחסר ברזל כרוני או חמור בגיל הילדות מצמצם את הפוטנציאל של ילדים אלה גם בהגיעם לגיל הבגרות.

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics     לחודש נובמבר 2013.

 

Functional significance of early life iron deficiency: outcomes at 25 years

Lozoff B et al

J Pediatr 2013;163:1260

 

סגור חלון