Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 16/12/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/02/2014 השפעת כמות השינה על לחץ הדם (CME)

חוסר שינה היא תופעה המאפיינת את הדור שלנו בכל העולם. קיימות סיבות רבות לתופעה זו בקרב ילדים ונוער כולל גורמים משפחתיים, צפייה בטלוויזיה, עיסוק במחשב וגורמים אישיים. בהקשר לכך נמצא שחוסר שינה קשור גם להשמנה ולטרשת עורקים מלווה בעלייה ברמת שומני הדם בקרב  ילדים ונוער. עלייה בלחץ דם בילדים ונוער היא סימן מבשר מחלה קרדיו-וסקולרית בגיל מבוגר יותר. לכן אם נוכל לגלות את הגורמים לעלייה בלחץ הדם בילדות, נוכל לעצור את הגורמים למחלת לב וכלי דם בגיל מבוגר. מדידות חד פעמיות של לחץ הדם הן מדד פחות מהימן מאשר ניטור ממושך של לחץ הדם במשך כל היום. שיטה זו חשובה במיוחד במחקר הקשור להפרעות שינה, כי היא נותנת תמונה של השינויים בלחץ הדם המתרחשים במשך יממה שלמה.

 

כמה מחקרים כבר בדקו את השפעת משך השינה על לחץ הדם בילדים ונוער אך התוצאות היו סותרות. אחת הסיבות לכך היא העובדה שהחוקרים לא תקננו עבור השמנה ועבור דום נשימה בשינה  -obstructive sleep apnea.  יחסי הגומלין בין משך השינה, לבין השמנה ודום נשימה בשינה ולחץ דם הם מורכבים. מקובל על כולם שהשמנה היא גורם סיכון להפסקות נשימה בעת השינה. דום נשימה בשינה מעלה את לחץ הדם והשמנה בעצמה גם כן מעלה את הסיכון לעלייה בלחץ הדם. במחקר הנוכחי החוקרים השתדלו להשתמש באמות מידה קפדניים יותר ולבדוק את היחס בין משך זמן השינה לבין לחץ הדם ללא הגורמים המערפלים של השמנה ודום נשימה בשינה.

 

סיבה נוספת לתוצאות הסותרות במחקר על הקשר של משך השינה לבין לחץ הדם נובעת מהשיטות השונות בהן החוקרים השתמשו כדי להעריך את משך השינה.

במחקר הנוכחי החוקרים השתמשו ביומן שעות השינה משך שבוע ימים לפני בדיקת לחץ הדם ויחד עם זה נבדקה איכות השינה בעזרת בדיקה פוליסומנוגרפית – וכל זה בקבוצת מתבגרים בעלי משקל תקין וללא תולדות דום נשימה בשינה.

 

המשתתפים היו בני 10 עד 17.9 שנים. בעת השינה הם היו מחוברים לפולי-סומנוגרף במשך 9.5 שעות. באותו יום לחץ הדם נמדד במשך 24 שעות. במחקר השתתפו 143 מתבגרים. החוקרים מצאו יחס הפוך בין לחץ הדם הסיסטולי לבין משך זמן השינה. במילים אחרות, ככל שזמן השינה היה קצר יותר, כך לחץ הדם היה גבוה יותר. הוא הדין לגבי לחץ הדם הדיאסטולי. לאחר לילה אחד של שינה ארוכה, מתגלה שיפור בלחץ הדם, אך שינה זו לא תבטל לגמרי את הנזק הנגרם על ידי חוסר שינה כרוני. החוקרים חישבו שהפסד של שעת שינה בלילה מלווה בעלייה של ו מ"מ כספית בלחץ הדם. העלייה אם כן מתונה למדי, אך מחקרים קודמים כבר הראו כי גם עלייה מתונה, מלווה בשינויים בחדרי הלב אשר מבשרים שינויים פתולוגיים בעתיד.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   לחודש ינואר 2014.

Acute and chronic effects of sleep duration on blood pressure, Au CT et al Pediatrics 2014;133:e64

 

סגור חלון