Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/02/2014 האפידימיולוגיה המולקולרית של סטפילוקוקוס אוראוס

זיהומים של העור ושל הרקמות הרקות הנגרמות על ידי סטפילוקוקוס אוראוס עמיד למתיצילין – הMRSA  -  מהווים בעיה רצינית בתחום הרפואה הציבורית. זיהומים על ידי חיידקים אלה שכיחים למדי, אך הקשר בין הזנים המזהמים The infecting strains לבין הזנים הנישאים בעור – the colonizing strains במסגרת האוכלוסייה לא נבדק בצורה מעמיקה. כדי לתכנן התערבות יעילה במניעת העברת הזיהום -חיוני להבין את הדינמיקה של ההדבקה. כעת השיטה המקובלת במניעת הדבקה היא לחסל את מוקדי החיידקים על פני העור של האדם. שיטה זו מבוססת על ההנחה כי הדבקה בזיהום עם סטפילוקוקוס תוצאה של העברת החיידק  ממוקדו בעור, שם הוא לא גורם לנזק,  אל מקום הזיהום הקליני. המוקד בעור הוא בדרך כלל האזור מסביב לאף. מחקר שהתפרסם בזמן האחרון מראה שב 40% של זיהומים בסטפילוקוקוס אוראוס, החיידק המזהם אינו שייך לזן הנישא בעור.

זיהומים ב MRSA  מתפשטים בתוך משפחות. כדי למנוע התפשטות זו חייבים להבין את הדינמיקה של ההדבקה בתוך המשפחה וכדי להבין את הדינמיקה יש צורך להגדיר את האפידמיולוגיה המולקולרית של החיידק. זוהי מטרת המאמר שלפנינו.

 

במחקר השתפו 163 ילדים שביקרו במרפאה בעקבות זיהום בעור או ברקמות שנגרם על ידי סטפילוקוקוס אוראוס. החוקרים תרבתו את החיידק המזהם של החולים ויחד עם זה תרבתו גם סטפילוקוקס הנישא בעור בחולים אלה. כמו כן נבדקו חיידקי הסטפילוקוקס הנישא בעור של 562 בני משפחה בריאים. החוקרים בדקו את זן הסטפילוקוקוס באמצעות Repetitive sequence based polymerase chain reaction . החוקרים בדקו 1299 דגימות של החיידקים ומצאו 27 זנים נפרדים. בקרב 110 חולים – שהם 67% - הזן שגרם לזיהום היה זהה עם הזן שהחולה נשא בעור.

ב 53 מקרים הזן שגרם לדלקת לא היה זהה עם הזן הנישא על העור.  ברבע ממקרים אלה הזן המזהם נישא על עור של אחד מבני המשפחה.  סך הכל נמצא קשר בין זן הסטפילוקוקוס שנישא על העור לבין הזן שגרם לדלקת אצל 64% מבני המשפחה.

החוקרים מסכמים שבשליש מהזיהומים עם סטפילוקוקוס אוראוס הזן המזהם אינו הזן הנישא על העור. בנוסף הם מצאו שבשני שליש של חולי זיהום סטפילוקוקלי הזן המזהם נישא על פני העור של קרוב משפחה .

המסקנה היא שטיפול בנושאי החיידק בכל המשפחה לא ימנע לגמרי התפשטות החיידק.

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics לחודש ינואר 2014.

 

Molecular epidemiology of staphylococcus aureus in households of children with community associated Staphylococcus skin and soft tissue infections, Rodriguez M et al, J Pediatr 2014; 164:105


סגור חלון