Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 16/01/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

28/02/2014 אלו הן המחלות המתלוות לתסמונות האוטיסטיות ?

התופעות הקליניות הנלוות לטווח ההפרעות האוטיסטיות הסבו את תשומת לב החוקרים בזמן האחרון. כעת, כשמתברר ש 1%  של אוכלוסיית הילדים לוקה בהפרעות אלה, הגדרת המחלות הנלוות לטווח ההפרעות האוטיסטיות היא דרך אחת להבנה טובה יותר של האטיולוגיה של אוטיזם. מחקרים קודמים כבר הגדירו מחלות אלה, כולל הפרעות במערכת העיכול, הפרעות שינה, ניוון שרירים ומחלות פסיכיאטריות. רוב המחקרים האלה דיווחו על מספר יחסית קטן של חולים, והתמקדו בדרך כלל במחלה אחת בלבד. כמו כן לא ניתנה תשומת לב לתהליך ההתפתחות של מחלות נלוות אלה.

 

מטרת המחקר שלפנינו הינה לתאר ביתר דיוק את המחלות הנלוות האלה. המחלות הכלולות בטווח ההפרעות האוטיסטיות הן אינן קבוצת מחלות אחידות אלא הן קבוצה הטרוגנית של מחלות עם רקע גנטי מורכב. בנוסף הקשר לאוטיזם אינו הקשר היחידי. לדוגמה, קימות מוטציות המקודדות (Hamekodadoth  ) לאחת הצורות האוטיסטיות, אך גם להפרעות קשב וריכוז ולסכיזופרניה. כמו כן המוטציות המקודדות לתסמונת Rett ולתסמונה ה X  השביר מעלות גם את הסיכון לאוטיזם ולאפילפסיה. ידוע גם על קשר בין מחלות זיהומיות לאחר הלידה לבין הסיכון לאוטיזם. כיום, כאשר הנתונים הקליניים רשומים בצורה אלקטרונית, יש לנו מכשיר אידיאלי להגדרת מחלות נלוות – כלומר Co-morbidities  .

 

במחקר הנוכחי החוקרים מצאו נתונים על חולים בני 15 ויותר שנחשבו כחולים באחת המחלות בטווח האוטיסתי The autistic  spectrum disorders.  נבדקו התיקים של 13,740 חולים שענו על הקריטריה (Criteria  ) למחלה אוטיסטית. נמצאו שלוש תת-קבוצות. בתת-קבוצה הראשונה נמצאו 120 חולים שלקו בפרכוסים בנוסף לאוטיזם. בתת-קבוצה השנייה נכללו חולי אוטיזם להם היו גם תלונות במערכות שונות, כולל במערכת הגסטרו-אינטסטינאלית בכושר השמיעה ולפעמים גם נטייה לפתח מחלות זיהומיות. תת-קבוצה שלישית הייתה מורכבת מחולים אוטיסטיים שלקו בנוסף ממחלות פסיכיאטריות. המצב הפסיכיאטרי הכי נפוץ היה מצב של חרדה. בנוסף נמצא קשר סטטיסטי בין מחלות גסטרו-אינטסטינליות לבין פרכוסים. 

החוקרים מסכמים שנמצאו שלוש תת-קבוצות של חולי הטווח האטוטיסטי . יתכן וממצא זה מצביע על שלוש מחלות כשלכול אחת מהן אטיולוגיה ייחודית, גנטיקה שונה וגורמים סביבתיים נפרדים. 

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics לחודש ינואר 2014


Comorbidity clusters in autism spectrum disorders., Doshi-Velez F et al Pediatrics 2014;133:e54.

סגור חלון