Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 23/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/03/2014 על חומרת המחלה הנגרמת על ידי נגיף ה Rhinovirus

 

נגיף ה 'rhinovirus ה HRV, הוא אחד הגורמים העיקריים למחלות רספירטוריות, אך בדרך כלל מבחינה קלינית הוא מתבטא כהצטננות בלבד. ידוע פחות שנגיף זה בילדים יכול להיות גם מקור של דלקת בדרכי הנשימה התחתונות מלווה בסימנים קליניים חמורים. ה HRV   הוא גם אחד הגורמים של ברונכיוליטיס בתינוקות ושל צפצופים בילדים גדולים יותר. כמה מחקרים בעבר ניסו לברר את הגורמים המחמירים את התמונה הקלינית. המסקנות היו סותרות. כמה מחקרים מצאו שזיהום עם וירוס נוסף מגביר את התלונות ומנגד מחקרים אחרים לא הגיעו למסקנה זאת. יש אשר מצאו דווקא ההיפך – שזיהום עם  HRV מגן נגד נגיפים נוספים. יש אשר מצאו שרקע אלרגי במשפחה תורם לחומרת המחלה. במחקר הנוכחי החוקרים כללו ילדים שסבלו מזיהומים שנגרמו על ידי HRV  בין אם הוא תקף את דרכי הנשימה העליונות, התחתונות או שניהם גם יחד.

במחקר נכללו 434 ילדים שהציגו טווח רחב של תלונות במערכת הנשימה ומבחינה קלינית סבלו ממחלה קלה עד חמורה. ההפרשות של הלוע נבדקו לנוכחות ה HRV  ובנוסף 8 נגיפים רספירטוריים נוספים.

 

בניתוח התוצאות התברר ש HRV  נמצא ב 181 ילדים שהם 41.7% של הנבדקים. ב 107 ה HRV  היה  המזהם היחידי. ב 74 נמצא נגיף נוסף ל HRV, בדרך כלל ה respiratory syncytial virus.  ב  43.2%  מהילדים עם זהום כפול, המחלה הייתה מתונה עד חמורה. ב 28.9% הילדים הזדהמו בנגיף אחד בלבד וב 51.3% כאשר נמצאו שני מזהמים, ניתוח הממצאים הצביע על כך שזיהום על ידי שני מזהמים קשור למחלה בדרכי הנשימה התחתונות וקשור גם לכמה פרמטרים של מחלה חמורה – כגון הצורך לאשפוז בבית החולים. נגיף ה RSV   בלט בתרומתו למחלה חמורה יותר.

גורמי סיכון נוספים היו פגות, קרדיומיופתיה ודלקות לא זיהומיות של דרכי הנשימה.

החוקרים מסכמים שנגיף ה HRV  הוא פתוגן נפוץ בדרכי הנשימה של ילדים ובהחלט מסוגל להיות מקור של מחלה חמורה בדרכי הנשימה התחתונות. זיהום נוסף בו זמנית בנגיף ה RSV עלול לגרום למחלה חמורה יותר.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש פברואר 2014

 

Human rhinovirus and disease severity in children

Costa LF et al

Pediatrics 2014;133:e312

סגור חלון