Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/11/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

12/04/2014 מותר לאכול או לא ? זאת השאלה

אימהות הרות פונות לא פעם לרופאיהן כדי לקבל הנחיות למזון הכי בריא עבור העובר שברחמן.  בעבר הדגש היה לא על המזון הכי בריא אלא על המזון שימנע תוצאות שליליות בתינוק שייוולד.  שתי דוגמאות לכך הן אכילה מספקת במזונות המכילות חומצה פולית כדי למנוע ליקויים בצינור העצבי - the neural tube - ושנית הימנעות מגבינות לא מפוסטרות כדי לא להיסתכן באכילת חיידקי Listeria mocytogenes  אשר יכולים לגרום למות העובר או לסיבוכים רציניים אחרים.

 

בזמן האחרון שיעור האלרגיות בילדים עולה. לא מפתיע אפוא שאימהות לעתיד להיות, מבקשות הדרכה בנושא של השפעת הדיאטה על הסיכוי שהעובר יפתח אלרגיה. אך מה לעשות, ההנחיות, המומחים והמדע עצמו מתחלפים בקצב כזה שאימהות נשארות מבולבלות. לדוגמא, ההמלצות באשר לאכילת מזונות בעלי פוטנציאל אלרגני התהפכו בעשור האחרון. על אף העובדה שבשנת 2000 ההמלצות לאימהות הרות הורו להימנע מאכילת בוטנים ואגוזי עץ בתקופת ההיריון, המלצות אלה התבטלו מאוחר יותר, כשמחקרים הוכיחו  שאין קשר בין דיאטת האם בתקופת ההיריון לבין הסיכוי לאלרגיה בצאצא. נהפוך הוא, היו מחקרים אשר הצביעו על כך שהימנעות מבוטנים דווקא מגביר את הסיכון לאלרגיה לבוטנים בקרב התינוקות שנולדו.

ההמלצות האחרונות ממליצות שאין מקום להגבלת הדיאטה במשך ההיריון. אך גם המלצה זאת  אינה מקובלת על כל המומחים ויש אשר מתנגדים לה. כדי למצוא  תשובה לדילמה, הופיע המחקר שמאמר מערכת זה מתייחס אליו. במחקר המבוסס על מעקב של 10,907 ילדים החוקרים ביקשו להבהיר את הנקודה.

במחקר המכונה   Growing up to-day  החוקרים עקבו אחרי הקבוצה מעת ההיריון ועד לגיל ההתבגרות. באופן מיוחד האימהות התבקשו לתאר את הרכב הדיאטה שלהם בעת ההיריון כולל אכילת בוטנים ואגוזי עץ.

התוצאות הראו שב 140  ילדים אובחנה אלרגיה לבוטנים או אגוזי עץ על ידי רופא. החוקרים גילו יחס הפוך בין אכילת בוטנים ואגוזי עץ בעת ההיריון לבין סיכוי לפתח אלרגיה. במילים אחרות, בקרב אימהות שהן עצמן לא היו אלרגיות לבוטנים ואגוזי עץ, אם הן אכלו בוטנים ואגוזי עץ יותר מחמש פעמים בחודש,  הסיכון להופעת אלרגיה אצל ילדה הצטמצם. ממצאים אלה תואמות להנחיות האחרונות הקובעות שלא מומלץ לאימהות בהיריון להגביל את הדיאטה שלהן, מלבד כמובן אימהות הידועות כאלרגיות.

ברור שזו רק התחלת הבעיה. אלרגיה למזון בקרב ילדים הפכה בשנים האחרונות להיות בעלת חשיבות רבה ברפואה הציבורית. כעת אחד מכל  13 ילדים בארצות הברית אלרגי למזון כלשהו. מתוכם, ל 40% הייתה תגובה חמורה שאיימה על חייהם. בנוסף, אלרגיה למזון משבשת את איכות החיים, מגבילה חיים חברתיים ומשפיעה לרעה על האמצעים הכספיים של המשפחה. לכן דרוש מחקר נוסף כדי להבהיר איך דיאטת האם ההרה משפיעה על הופעת אלרגיה בצאצאיהן  ומדוע בשנים האחרונות הממדים של תופעה זו הולכים ומתרבים.

לאחר שנבין מדוע מקרים של אלרגיה למזון הולכים ומתרבים, יקל עלינו לנסח הנחיות מבוססות בקשר לדיאטה בזמן ההיריון. בינתיים ההנחיות קובעות שאל לאימהות להימנע מאכילת בוטנים בזמן ההיריון. בוטנים הם מקור עשיר של חלבון וגם של חומצה פולית החשובה במניעת ליקויים בצינור העצבית וכן אכילת בוטנים מונעת הופעת האלרגיה למוצר זה. כדי לענות על שאלת האישה ההרה, שאלה עתיקת יומין, מה מותר לי לאכול, נוכל לבשר לה "אכלי חמאת בוטנים כמה שליבך חפץ".   

 

המאמר הופיע בכתב העת JAMA Pediatrics  לחודש  פברואר 2014.

Gupta R.

JAMA Pediatrics 2014;168:109

 

סגור חלון