Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

12/04/2014 משלנו - מה הם הסיבוכים לטווח ארוך לילדים שלוקים באנצפליטיס

אנצפליטיס מוגדר כמצב בו יש תהליך דלקתי ברקמות המוח המלווה בעדות קלינית לפעילות מוחית משובשת.  הגורם הכי שכיח למצב זה הם הנגיפים – כלומר הוירוסים – ואילו חיידקים, פטריות או טפילים שכיחים פחות. הגורם הפתוגני שונה מאזור לאזור בעולם. באסיה הגורם הנפוץ ביותר הוא נגיף האנצפליטיס היפני. מנגד, בעולם המערבי  הנגיף המועבר על ידי קרציות והאנטרו-וירוסים שכיחים ותר.

סקרים מעטים בדקו את הסיבוכים של אנצפליטיס לטווח ארוך ומסקנותיהם שונות לפי האזור הגיאוגרפי ולפי הגורם הפתוגני. ברוב המחקרים נתונים התקבלו בבדיקת מעקב במרפאות ועל ידי שאלונים להורים. רק לעיתים רחוקות השתמשו החוקרים בבדיקות קוגניטיביות  והתנהגותיות מקובלות ואחידות.  עד כה הממצאים דיווחו על עיכוב התפתחותי, ליקויים מוטוריים, אפילפסיה  הפרעות התנהגותיות  וקשיי למידה.

גם אין מידע רב על סימנים המעידים על פרוגנוזה לא טובה והמסקנות שונות מסקר לסקר. בין היתר, תופעות המבשרות  פרוגנוזה רעה כוללות גיל צעיר בעת המחלה, התדרדרות בממצאים האלקטרו-אנצפלוגרפיים, ליקויים נוירולוגיים בעת השחרור מהמחלקה, מקום נמוך בסולם 'גלסגו' וממצאים פתולוגיים בבדיקות הדמיה.

 

מטרת המחקר לפנינו הייתה לברר את הסיבוכים לטווח ארוך לאחר אנצפליטיס בעזרת בדיקות נוירו-קוגניטיביות ספציפיות ולברר האם יש תופעות מיוחדות בעת המחלה המצביעות על פרוגנוזה רעה.

סך הכול נרשמו 47 ילדים. אחד מת. ליקויים התגלו בקרב 29 ילדים וכללו ליקויים מוטוריים, פיגור שכלי, אפילפסיה וליקויי למידה. שיעור הפרעות קשב וריכוז היה 50% שזה גבוה בהרבה מאשר באוכלוסייה הרגילה. ליקויי למידה נמצאו ב 20%. כן רמת המשכל הממוצע בחולי אנצפליטיס בעבר הייתה נמוכה מהממוצע הארצי. מעניין לציין שהפרעות אלה נמצאו גם בקרב ילדים שנחשבו כמבריאים לגמרי בעת השחרור.

גורמי סיכון לסיבוכים היו ממצאים נוירולוגיים ממוקמים בעת המחלה וכן ממצאים חריגים בבדיקת ההדמיה. תופעות פרוגנוסטיות רעות נוספות  היו אשפוז ממושך וזיהוי הגורם המדבק.

 

המאמר הופיע בכתב העת  Pediatrics  לחודש  מרס 2014.

 

Long term motor and cognitive outcome of acute encephalitis

Michaeli O et al

Pediatrics 2014;133:e546


סגור חלון