Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 21/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/06/2014 חרדה בקרב ילדים הלוקים בהפרעת קשב וריכוז

לשישים אחוזים של ילדים הלוקים בתסמונת הפרעות קשב וריכוז יש הפרעות נוספות דוגמת externalizing behavior, כלומר התנהגות אגרסיבית,  מצבי רוח, קווים אוטיסטיים וקשיי למידה. חלק מהתופעות המלוות הפרעות קשב וריכוז  נחקרו היטב, אך חרדה קבלה רק מעט תשומת לב. בין 25% ועד 50% של ילדים עם הפרעות קשב וריכוז יסבלו מלפחות מצב חרדה אחד, כגון חרדה מפרידה, חרדה חברתית וחרדה כללית. רק מעט ידוע על ההשפעה של חרדה במצב זה על החיים של ילדים אלה.

 

אם יתברר שהחרדה המתלווה במקרים מסוימים לתסמונת של הפרעת קשב וריכוז משבשת את תפקודו של הילד, אז יש מקום להתערבות תרפויטית. מחקרים קודמים הראו שילדים בהם הפרעת הקשב וריכוז מלווה בחרדה -נוטים להיות פחות פזיזים. מאידך, ילדים אלה מתפקדים פחות טוב, ויש להם יותר קשיים קוגניטיביים בהשוואה לילדים עם הפרעות קשב וריכוז ללא חרדה.

 

עד כה מחקרים על ההשפעה של חרדה במקרים של הפרעות קשב וריכוז התמקדו בהתנהגות חברותית ובדרך כלל גילו שחרדה מגבירה את הקשיים החברותיים של ילדים אלה. אך התוצאות לא אחידות. סביר להניח שנוכחות חרדה יחד עם הפרעת קשב וריכוז תחמיר את איכות החיים ואת התפקוד היום-יומי, אך אין לזה הוכחה בינתיים.

 

במחקר השתתפו 392 ילדים בני 5 ועד 13 שנה. החרדה אובחנה בעזרת שאלון המכונה Anxiety disorders interview schedule for children IV.  איכות החיים נמדדה על פי דיווח מההורים ובעזרת Pediatric quality of life inventory 4. הפרעות חברתיות לפי שאלון Strengths and difficulties questionnaire  והתפקוד היומי לפי דיווח מההורים. כמו כן התקבלה הערכה מהמורה של  המשתתף.

 

התוצאות הראו כי כאשר לילד עם הפרעת קשב וריכוז יש יותר מסוג אחד של חרדה, יש ירידה באיכות החיים, יותר הפרעות התנהגותיות, ותפקוד יומי פחות טוב בהשוואה לילד עם הפרעת קשב וריכוז ללא חרדה. כאשר נמצאה רק סוג אחד של חרדה, החרדה לא הורידה את איכות החיים ולא צמצמה את תפקודו של הילד.

 

החוקרים מסכמים שבקרב ילדים עם הפרעות קשב וריכוז  איכות החיים מושפעת לרעה כאשר מצטרפים לתסמונת גם שניים, או יותר, סוגים של  חרדה. לאור ממצאים אלה יש מקום לבדוק האם אפשר לשפר את המצב על ידי טיפול במצב החרדה.

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש מאי 2014.

 

Anxiety in children with attention – deficit /hyperactivity disorder

Sciberras E et al

Pediatrics 2014;133:801

סגור חלון