Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/07/2014 השפעת השימוש בפורמולת ''מעקב'' – follow – up formula בילדים בגיל 3 עד 4 על שיעור המחלות הרספירטוריות (CME)

ילדים גדלים בקצב מהיר ולכן נמצאים בסיכון מוגבר למצבי חסר תזונתי. כתוצאה מכך יתכן שהמערכת האימונית אינה פועלת במצב האופטימלי. המעבר מהזנה בחלב אם או מפורמולת תינוקות לדיאטה המורכבת מחלב פרה, משקאות אחרים ומזון מוצק יכול לפגוע במצב התזונתי של   הילד. כרגע ידיעותינו לגבי השפעת המצב התזונתי על המערכת האימונית  מבוססות על ניסויים בחיות מעבדה. אצלן קל לתכנן דיאטה בה חסר מרכיב אחד. מקור נוסף של מידע הוא המצב הקיים באוכלוסיות בהן התזונה לקויה באופן מתמיד. סקר של מחקרים מארצות מפותחות מגלה לנו שהורים אינם עוקבים אחרי ההנחיות התזונתיות שהם מקבלים ויש מקום לשפר את המצב הקיים.

 

הוכח שמתן חומצה דוקוזה-הקסה-אינואית (docosa-hexaenoic acid)  המכונה בקיצור DHA  משפר את תפקוד המערכת האימונית ומצמצם את מספר הזיהומים בדרכי הנשימה בקרב תינוקות וילדים. סקרים בארצות הברית הראו כי באוכלוסיית ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים, ההכנסה היומית של DHA   הייתה פחותה ממה שדרוש והרמה בדם מתחת לרצוי. סקר אחד שהשווה קבוצת ילדים שקיבלה פורמולה מבוססת על חלב פרה עם תוספת DHA  מצא, שבקבוצה זו היו פחות זיהומים רספירטוריים בהשוואה לקבוצה שלא קיבלה תוספת DHA.

גם מרכיבים נוספים בדיאטה דוגמת אוליגו-סכרידים משפרים את המצב של המערכת האימונית. פרה - ביוטיקה  ( (prebiotics מעודדת התרבות של חיידקים מיטיבים כגון  bifidobacteriaומועילה למצב הבריאותי של מערכת העיכול והמערכת הרספירטורית. תוסף תזונתי נוסף שמשפיע על המערכת האימונית הוא  . beta glucan חומר זה נמצא בשמרים ומתן חומר זה למבוגרים הפחית את שיעור הזיהומים הנשימתיים בקרב מבוגרים. אין נתונים על השפעת מתן בטא-גלוקן  בילדים.

 

מחלות רספירטוריות הן הגורם העיקרי לתחלואה ולתמותה בקרב ילדים בני פחות מחמש שנים בכל העולם בכלל ובסין בפרט. שני למחלות הרספירטוריות הוא השלשול.

מטרת המחקר היתה לבדוק האם פורמולת מעקב, דהיינו follow up formula  המועשרת בפולידקסטרוז poly- dextrose פרה-ביוטי, באוליגו-סככרידים  ובבטא-גלוקן מופק משמרים, משפיעה על ההיארעות  של מחלות בדרכי הנשימה ושלשול בקרב ילדים המבקרים במעונות יום בסין. המחקר נערך בעיר שנג-האי.

 

המחקר נערך בסמיות כפולה, בצורה פרוספקטיבית ובאקראי בקרב ילדים בני 3 ו 4. הילדים קיבלו שלש מנות מדי יום של פורמולת מעקב שהכילה 25 מ"ג DHA, 1.2 ג"ם פולידקסטרוז ואוליגוסככריד ו  8.7 מ"ג בטא-גלוקן בכל מנה במשך 28 שבועות. קבוצת הבקרה קיבלה פורמולה על בסיס חלב פרה ללא תוספות אלה. דגימות של דם וצואה נלקחו כדי למדוד סממנים אימונולוגים ומצב הברזל והאבץ בדם. היארעות מחלות רספירטוריות, שלשול ומתן תרופות אנטיביוטיות הועתק מהתיק הרפואי.

 

מאתים ששים וארבעה ילדים השתתפו במחקר. התוצאות הראו כי בקבוצה שקבלה תוספי מזון הופיעו פחות מחלות רספירטוריות -  4.3 ימים בקבוצת הבקרה בהשוואה ל 3.5 ימים בקבוצה המטופלת  p=0.007.   14% של הילדים בקבוצת הבקרה קיבלו תרופות אנטיביוטיות בהשוואה ל  5% בקבוצה המטופלת.

 

לא היו מקרים של שלשול בשתי הקבוצות. בסוף תקופת המעקב הרמות של אינטרלוקין 10  ומספר הלויקוציטים היה גבוה יותר בקבוצה המטופלת. לא היו הבדלים ברמת ההמוגלובין, הפריטין (ferritin ) והאבץ בדם וכמות האימונוגלובולין A   הסקרטורי בצואה בשתי הקבוצות.

 

החוקרים מסכמים שהכנסה יומית של פורמולת מעקב המכילה תוספי מזון של פולידקסטרוז, אוליגוסככרידים ובטא גלוקן מצמצמת את המחלות הרספירטוריות בקרב ילדים סיניים בני 3 ו 4. וכן הם נזקקו לפחות תרופות אנטיביוטיות. לילדים שקיבלו תוספי מזון אלה היו רמות גבוהות יותר של אינטרלוקין 10 בדם ומספר מוגבר של כדוריות דם לבנות ממצא שיכול להצביע על פעילות אנטי-אינפלמטורית חזקה יותר או מספר גבוהה יותר של תאים אימוניים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics  לחודש יוני 2014.

 

Follow-up formula consumption in 3 to 4 year olds and respiratory infections

Fei L et al

Pediatrics 2014;133:

e1533

סגור חלון