Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/07/2014 הדבקה מאוחרת בנגיף HHV-7 מגביר את הסיכון לסיבוכים נוירולוגיים.

נגיף הרפס 7, שייך למשפחת β herpesvirus המזהם T-לימפוציטים מסוג  CD4+  ולעיתים רחוקות יותר מסוג    CD8+ ו  T-לימפוציטים לא בשלים. כמו כל הנגיפים ממשפחת ההרפס-וירוסים, HHV-7  נשאר בגוף לכל החיים לאחר הזיהום הראשוני  ויש לו תקופות לטנטיות ותקופות ליטיות (lytic).  ההדבקה הראשונית מופיעה בדרך כלל כבר בגיל צעיר – 65% מהילדים נדבקים לפני גיל שנתיים ומעל 90%  מפתחים נוגדנים לנגיף לפני גיל חמש שנים.

כמה ביטויים קליניים לזיהום הראשוני כולל   roseola infantum, מחלה  פברילית ללא פריחה, פרכוסים מחום ואפילפסיה מחום. יש דווח בספרות על שני מקרים של רוזאולה אינפנטום  שהסתבכו באנצפליטיס  ושיתוק צד אחד של הגוף. תופעות הלוואי לזיהום ראשון ב HHV-7 בקרב ילדים גדולים יותר ומתבגרים לא ידועות. יש מקרה בודד של בחור בן 19 שנה שלקה בזיהום פרימרי (Primary) בנגיף HHV-7 ואצלו מחלתו הסתבכה באנצפליטיס.

המחקר לפנינו הוא רטרוספקטיבי ומתפרש על 14 שנה. כלולים ילדים ומתבגרים אצלם בודד ה    DNA של הנגיף בנוזל השדרה. לחולים סיבוכים שונים במערכת העצבים כולל דלקת קרום המוח, אנצפליטיס ומחלות שהתאפיינו בתהליך של demyelinisation.  מטרת המחקר הייתה לברר את הקשר בין זיהום ב HHV-7  לבין סיבוכים במערכת העצבים.

בסקר נכללו כל הילדים שטרם מלאו להם 18 שנה, שסבלו ממחלת עצבים ושנמצא בנוזל השדרה שלהם DNA   של הנגיף HHV-7 בתקופה של שלוש שנים בבית החולים לילדים בטורונטו. במקרים שהנסיוב שלהם נשמר, נבדקו גם נוגדנים מסוג IgG   לנגיף כדי להבדיל בין הדבקה ראשונית לבין הדבקה חוזרת.

מהתוצאות עולה שנמצאו 57 מקרים אצלם נמצא DNA   האופייני לנגיף .HHV-  אצל שלושה מהם אפשר היה להוכיח שהם נדבקו בנגיף בפעם הראשונה בגיל ההתבגרות. ההוכחה שמדובר בהדבקה ראשונה נבעה מכך, שלנוגדנים בנסיוב נגד הנגיף  היה להם כוח קישור – דהיינו avidity  - חלש בלבד. שלושת המקרים החולים האלה סבלו ממחלה נוירולוגית ניכרת – שנים מאנצפליטיס ואחד מתסמונת éGuillain- Barr.  ב 18 מקרים יש סבירות גדולה שהם לקו בזיהום ראשון מהנגיף, אך אי אפשר היה להוכיח שמדובר בזיהום ראשוני כי הנסיוב שלהם לא נשמר, אך נמצא DNA  של הנגיף בנוזל השדרה ולא נמצא פתוגן אחר. מתוך שמונה עשר נערים אלה נמצאו 7 נערים שלקו באנצפליטיס, 8 עם דלקת קרום המוח ושלושה עם מחלה שהתאפיינה בסימנים של דה- מיאליניזהציה (demyelinization).

החוקרים מסכמים שכאשר הדבקה ראשונית עם נגיף HHV-7  נדחית עד לגיל ההתבגרות, עולה הסיכון לסיבוכים נוירולוגיים. הימצאות של DNA   השייך לנגיף HHV-7  בנוזל השדרה אינה מספיקה כדי לקבוע את האבחנה של זיהום ראשוני. למטרה זאת חיוני לשקול את תוצאות של בדיקת נוזל השדרה יחד  עם בדיקה סרולוגית לנוכחות נוגדנים לנגיף, לרמתם ולכוח הקשירה שלהם לנגיף. 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics לחודש יוני 2014.

Delayed primary HHV-7 infection and neurologic disease

Schwartz KL et al

Pediatrics 2014;133:e1547

 

 

סגור חלון