Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/08/2014 ילדים שהיו חשופים לאלכוהול בתקופה העוברית לוקים בליקויים בכוח גס.

אלכוהול הוא טרטוגן וחשיפה לחומר זה בעת החיים העובריים עלולה להסתיים במספר פגמים המכונים  fetal alcohol spectrum disorders .  שם זה כולל בתוכו את כל המצבים הנגרמים על ידי שתית אלכוהול בעת ההיריון, דוגמת fetal alcohol syndrome partial fetal alcohol syndrome ,  ו alcohol related  neurodevelopmental disorders . חשיפה לאלכוהול במשך ההיריון גורמת לליקויים קוגניטיביים, התנהגותיים ומוטוריים אשר לעיתים קרובות נשארים גם בחיים המבוגרים. לא כל הילדים החשופים לאלכוהול בתקופה העוברית יפתחו ליקויים: הכל תלוי בכמות האלכוהול, בתקופת ההיריון, התדירות של החשיפה וגם בהרכב הגנטי של העובר.

 

סקירות שבדקו את השכיחות של כל התסמונות הקשורות לחשיפה לאלכוהול בעת ההיריון הגיעו למסקנה שמ 2% ועד 5% של כל הילדים בגיל בית הספר נגועים בליקויים הנובעים משתית אלכוהול בעת הריונה של האם. אחוזים אלה מתייחסים לארצות הברית ולכמה מדינות במערב אירופה. כשהמצב מתגלה מוקדם בחיים אפשר לשפר את תפקוד הילד בעזרת התערבות. האבחנה של fetal alcohol spectrum disorder   מבוססת על מציאת דיסמורפולוגיה בפנים, הפרעה בשגשוג, ליקויים במבנה מערכת העצבים והפרעה בתפקוד מערכת העצבים. ההנחיות לבדיקה לתסמונת האלכוהולית כוללות בדיקה של תפקוד הכוח הגס והכוח העדין.

סקרים קודמים הזכירו ירידה בכוח הגס בקרב ילדים שהיו חשופים לאלכוהול בחיים העובריים אך סקרים אלה אינם נותנים נתונים המתייחסים לשכיחות הממצא ולמיקום האנטומי של הירידה בכוח הגס.

 

כוח גס מוגדר ככוח שדורש פעילות של קבוצה גדולה של שרירים כגון הליכה, ריצה, זריקה ועמידה ישרה. כוח עדין מוגדר כוח הדרוש בפעילות מדויקת שדורשת קו-אורדינציה רבה כגון כתיבה, כפתור ושימוש במספריים. ההבחנה בין שני מצבים אלה חשובה כי הטיפול בכל אחד מהם שונה. כוח גס בילדים חשוב בשביל פעילויות כגון חקירת הסביבה, משחקים והתנהגות חברתית. ירידה בכוח גס נמצאה בילדים שאובחנו כלוקים ב fetal alcohol spectrum disorder  אך גם בילדים שאינם עונים על הקריטריון של אבחנה זו, אך בכל זאת היו חשופים לאלכוהול בחיים העובריים.  עוברים שהיו חשופים לכמויות קטנות של אלכוהול – פחות מעשר פעמים לשבוע – לא הראו שום ירידה בכוח הגס. אך הכוח העדין כן נפגע, גם כאשר כמות האלכוהול השבועית היא פחות מעשר כוסיות. ירידה בכוח עדין יכולה להשפיע גם על כוח גס, לדוגמה בקו-אורדינציה של שתי ידיים, זמן תגובה  ועיתוי מדויק של פעולה כלשהי. אנומליות אנטומיות המופיעות בטווח המחלות המשניות לשתיית אלכוהול בהריון גם הן יכולות לצמצם את הכוח הגס, כגוך הצמדה של שתי אצבעות, ליקויים במרפק ורגל בלומה – club foot .

כדי לתת טיפול מיטבי לילדים הסובלים מליקויים מוטוריים משניים לחשיפה לאלכוהול בחיים העובריים חיוני לדעת היכן נמצאים הליקויים המוטוריים. הסקירה שלפנינו בדקה את הספרות המתייחסת לטווח המחלות המשניות לשתיית כמויות מתונות או גדולות של אלכוהול בהיריון בנוער שטרם מלאו לו 18 שנים.

בסקר נכללו 14 מאמרים. גיל החולים נע בין 3 ועד 13 שנים. נמצא שבקרב ילדים שאובחנו כלוקים באחת המחלות המשניות לשתיית אלכוהול בעת ההיריון, יש סיכון מוגבר לירידה בכוח גס, הסיכון היחסי היה 2.9. הליקויים כללו הפרעות באיזון של הגוף - Balance - בקו-אורדינציה ובכושר במשחקי כדור.

החוקרים מסכמים שלאור ממצאים אלה, חייבים לבדוק כוח גס בבדיקה הסטנדרטית לקביעת אבחנה של fetal, alcohol spectrum disorder .

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics    בחודש יולי 2014.

 

Gross motor deficits in children prenatally exposed to alcohol: a meta analysis

Lucas B et al

Pediatrics 2014;134:e192

סגור חלון