Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/09/2014 איך משפיע בית ספר מצליח על נוער עם התנהגות מסוכנת משכבות נחשלות ?

אספקטים רבים באווירת בית הספר משפיעים על התנהגות תלמידים בגיל ההתבגרות. לדוגמה, ידוע כי אחדות ואווירה חברתית בבית הספר, יחסים טובים מטעם המורים וכבוד הדדי מלווים בהישגים אקדמיים טובים יותר, בפחות בעיות התנהגותיות ובריאות נפשית שפירה. גורמים נוספים דוגמת מדיניות בריאותית ומשמעתית גם כן מלווים בבריאות טובה יותר אם כי גורמים אלה נחקרו פחות. מחקרים אלה עזרו רבות בהבנתנו איך אפשר לשנות את האווירה בבית הספר במטרה לשפר בריאות התלמידים. כמעט כל המחקרים התבססו על מחקרים תצפיתיים. שיטות אלה עלולות לסבול מפגמים מתודיים כגון העדפות תלמידים מסוימים – selection bias  - וממערפלים נוספים דוגמת השפעת ההורים ועוני סביבתי. לכן יש ספק עד כמה התוצאות של מחקרים אלה מהימנים.  כרגע עוד לא ברור באיזו מידה אפשר לשפר את בריאות התלמידים באמצעות שיטות חינוכיות מועילות יותר.

 

בשנת   1982  נפתח לראשונה בארצות הברית  בית ספר המכונה Charter school ומאז נפתחו בתי ספר דומים רבים. מטרת בתי ספר אלה היא שיש להם חופש גדול יותר בבחירת המקצועות שהתלמידים לומדים. כמו כן יש שינוי בשיטות ההוראה ובאתגרים ליוזמה בקרב התלמידים. בתקווה שבאמצעות שיטות אלה אפשר יהיה להגיע להישגים אקדמיים טובים יותר.  כתוצאה ממדיניות זו, יש שינויים גדולים בין בית ספר אחד למשנהו.  הכניסה היא בהגרלה וחופשית לכל התלמידים ולכן התלמידים באים מטווח רחב של רקע סוציו-אקונמי דבר המאפשר ברור אוביקטיבי של השפעת בית הספר על בריאת התלמידים.

 

מטרת המחקר היתה לבדוק האם אווירה טובה בבית ספר מצליח מסוג charter school   מסוגלת לצמצם התנהגות מסוכנת או מסוכנת מאוד. התנהגות מסוכנת הוגדרה כשימוש באלכוהול, בעישון, בסמים ובמין ללא הגנה. התנהגות מסוכנת מאד הוגדרה שתיית אלכוהול  ללא גבול  -binge drinking - שימוש בסמים בבית הספר, יחסי מין מסוכנים והשתתפות בקבוצות מאורגנות. בסקר נבדקו 521 תלמידים בכיתות ט' עד יב'.  תלמידים אלה התקבלו לבית הספר באמצעות הגרלה והיוו את קבוצת המחקר.

 

הקבוצה השנייה הייתה מורכבת מתלמידים שלא התקבלו לבית הספר והם היוו את קבוצת הבקרה. שתי הקבוצות נחקרו בקשר להתנהגותם ועברו מבחנים כדי לקבוע את הישגיהם.

 

מהתוצאות עולה כי שתי הקבוצות היו דומות באשר לתכונות הדמוגרפיות. הקבוצה שהתקבלה לבית ספר מצליח השיגה ציונים טובים יותר במקצועות מתמטיקה ואנגלית. בקבוצה זו פחות תלמידים נשרו מהלימודים  (91%  נשארו בכיתה מול 76% ) . בקבוצה זו גם פחות תלמידים נמשכו להתנהגות מאד מסוכנת. לא נמצא הבדל באשר לשימוש באלכוהול, עישון או סמים. 

 

החוקרים מסכמים ששיפור בתפקוד בתי ספר באוכלוסיות חלשות הוא אמצעי בעל עוצמה לצמצם התנהגות מאד מסוכנת בקרב מתבגרים וכן לצמצם גם את הפער בבריאות הקיים בין אוכלוסיות אמידות לאוכלוסיות מקופחות

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   לחודש אוגוסט 2014


Successful schools and risky behaviors among low income adolescents

Wong WD et al

Pediatrics 2014;134:e389

סגור חלון