Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/09/2014 ניסיון לצמצם מצוקת האימהות של ילדים הלוקים באוטיזם ומוגבלויות נוספות.

בהשוואה לאימהות של ילדים בריאים, אימהות של ילדים הנולדים עם הפרעות בהתפתחות מערכת העצבים סובלות יותר מצוקה, בעיות נפשיות ובריאות לקויה. מצוקה זאת מתעצמת עוד יותר כאשר יש בנוסף קשיי פרנסה, העדר תמיכה נפשית ובעיות אצל הילד דוגמת תוקפניות, חבלה עצמית  - self injury - ותקשורת לקויה. אמנם בזמן האחרון מתגלים גם אספקטים חיובים שבגידול ילדים עם מוגבלויות, כל המחקרים תמימי דעים שבקרב אימהות של ילדים עם מוגבלויות יש עלייה במקרי דיכאון, חרדה והפרעות שינה.  בבדיקות דם במקרים אלה מתגלים שינויים בהפרשת קורטיזול וירידה בתפקוד האימוני וזירוז בהתקצרות הטלומר (telomere ). [להזכירכם הטלומר הוא הקצה של הכרומוזום].  הפרעות התפתחויות במערכת העצבים היו בין חמשת המצבים הכרוניים הנפוצים בקרב ילדים והמעמסה על האוכלוסייה גדולה.

 

מצוקת ההורים משבשת את תפקודם בטיפול הילדים הנגועים וכתוצאה מכך גם הילדים מתקדמים יותר לעט. השירותים הניתנים למשפחות עם ילדים בעלי מוגבלות, מתמקדים בעיקר בילדים ולא במשפחותיהם. מלמדים הורים איך לקדם את ההתפתחות הקוגניציה ואת השפה של ילדם הפגוע ואת ההתפתחות הפיזית והחברתית ואיך להתגבר על ההתנהגות המופרעת. אך אין גוף ששם לו למטרה לטפל במצוקת ההורים. יש ארגונים המאפשרים להורים לצאת לחופשה לזמן קצר ולהתאושש אך הם אינם מלמדים את ההורים איך להתגבר על בעיותיהם.

 

המחקר לפנינו התמקד בטיפול בהורים לילדים עם צרכים מיוחדים. על אף העובדה שטיפול בהורים מקובל פחות, הניסיון מלמד אותנו שהתערבות התנהגותית יכולה למתן במידה ניכרת את מצוקת ההורים. פסיכותרפיה דורשת אנשי מקצוע, הטיפול יקר ולעיתים קרובות מי שזקוק לטיפול לא יכול להרשות לעצמו את ההוצאה. במחקר הנוכחי החוקרים השתמשו ב  peer mentors  - מורים עמיתים, הווה אומר אימהות של ילדים עם מוגבלויות שקבלו הוראה בנושא הטיפולי ואשר למדו להדריך קבוצות הורים במסגרת חברתית ואשר הביאו עמן גם את היתרון של דו- שיח בין הורים של ילדים פגועים.

החוקרים השתמשו בשתי שיטות שבעבר הוכיחו את עצמן כיעילות בקבוצות הורים של ילדים עם מוגבלויות. שיטה אחת מכונה Mindfulness based stress reduction

והשניה Positive adult development

המדריכות נתנו הרצאה פעם בשבוע במשך שעה וחצי לתקופה של ששה שבועות. הערכת ההורים נעשתה שש פעמים לפני תחילת הטיפול ושוב במשך חצי השנה שלאחר הטיפול. הבעיה של הילדים הייתה אוטיזם ב 65% של הילדים ומוגבלויות אחרות ב 35%. לפני הטיפול 85% של ההורים היו במצוקה. 48% לקו בדיכאון ו41% בחרדה.

מהתוצאות עלה ששתי השיטות הצליחו לצמצם את דרגת המצוקה בקרב ההורים וכן הפחיתו את הדיכאון ואת החרדה,  שיפרו את השינה ואת איכות החיים.

החוקרים ממליצים על שימוש בהורים מדריכים לקבוצות של משפחות להם ילד עם מוגבלות כדי להעשיר את ניסיוננו בשיטת טיפול זה ולהקל על ההורים.

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   לחודש אוגוסט 2014.   

Reducing distress in mothers of children with autism and other disabilities

Dykens EM et al

Pediatrics 2014;134:e454.

סגור חלון