Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 21/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/09/2014 האם עישון בעת ההיריון הוא גורם סיכון להפרעת קשב וריכוז בתינוק ? (CME)

כמה מחקרים כבר הראו כי הפרעות קשב וריכוז - ADHD - נפוצות יותר בקרב תינוקות שנולדו לאימהות שעישנו בעת ההיריון. עדיין לא ברור האם העישון עצמו אחראי להפרעות אצל התינוק. כי קיימת גם אפשרות נוספת  והיא שמאחר והפרעת קשב וריכוז היא תורשתית וידוע שכאשר יש מצב של הפרעת קשב וריכוז יש נטייה מוגברת לעישון. לכן יתכן שעל אף העובדה שיש קשר בין עישון בהיריון לבין הפרעת קשב וריכוז – הקשר הוא אינו סיבתי או במילים אחרות לא העישון זה שגרם להפרעת קשב וריכוז אצל התינוק. לכן יש צורך לתכנן מחקר שיבהיר לנו אם יש קשר סיבתי בין עישון באם לADHD   בתינוק או האם הקשר הוא גנטי בלבד. גישה אחת לברר נקודה זו היא להשוות השפעת העישון אצל האב ואצל האם. אם הקשר הוא גנטי, אזי יש לצפות שעישון של האב ישפיע בדיוק כמו עישון אצל האם. מנגד, אם הגורם הוא הימצאות ניקוטין בדם האם, עישון של האם יסכן את התינוק יותר מאשר עישון של האב, כי במקרה של עישון אצל האב רמת הניקוטין בדם האם פחות בהרבה. מחקרים עד כה שהשתמשו בגישה זו, הגיעו למסקנות סותרות.

החוקרים השתמשו בנתונים של ה Danish National Birth Cohort . הם השוו את שכיחות הופעת ה ADHD  במשפחות בהן האם עישנה ומשפחות בהן האב עישן. בנוסף החוקרים בדקו את ההשפעה של שימוש בגומי לעיסה המכיל ניקוטין בקרב נשים שרצו להיגמל מעישון.

 

בסקר נכללו 84,800 תינוקות. מידע על עישון של האם התקבל מהאימהות בזמן ההיריון.  

האבחנה של ADHD נרשמה ב Danish Psychiatric Central Register . מעקב הילדים עד גיל 8 עד 14 שנה העלה שעישון על ידי האם וגם על ידי האב בעת היריון מלווה בסיכון מוגבר להופעת ADHD   אצל התינוק אם כי  הסיכון לא היה גדול - סיכון יחסי של  1.26 . הקשר היה חזק יותר כאשר האם עישנה מאשר במשפחות בהן רק האב עישן. בנוסף נמצא סיכון מוגבר כאשר האם השתמשה בלעיסת ניקוטין כתחליף לעישון.

 

הערת העורך: יחס סיכון של 1.26   משמעותו הוא שאם שיעור הילדים הלוקים ב ADHD    הנולדים ל 500 אימהות לא מעשנות הוא 5 מקרים, אז בקבוצת 500 אימהות מעשנות בעת ההיריון ששה עד שבעה ילדים ילקו ב ADHD .  

  

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   בחודש אוגוסט 2014

 

Parental smoking during pregnancy and ADHD in children

Zhu JL et al

Pediatrics 2014;134:e382

 

סגור חלון