Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/03/2005 ICD לחולי אי ספיקה, NEJM, מתוך jc 434 + שאלת השתלמות, למנויים חינם!

מוות פתאומי מסיבות לבביות הוא עדיין הגורם העיקרי לתמותה בקרב חולים עם אי ספיקת לב גדשתית (CHF), כותבים ד"ר בארדי ממכון סיאטל לחקר הלב בוושינגטון ושותפיו ממחקר מוות לבבי פתאומי באי ספיקת לב (SCD-HeFT). טיפול ב-amiodarone או ICD הוצע בכדי לשפר את הפרוגנוזה בחולים אלו.

 

במחקר כפול סמיות זה, השתתפו כ- 2,500 חולים עם CHF בדרגה II או III ו-EF (Ejection Fraction ) של חדר שמאל של 35% או פחות אשר נבחרו באופן אקראי לטיפול ב:

א. טיפול קונבנציונלי של CHF + פלצבו 

ב. טיפול קונבנציונלי ואמיודורון  

ג. טיפול קונבנציונלי ותכנית משמרת שוק בלבד, single-lead ICD.

 

התוצאה המרכזית שנמדדה היתה תמותה מכל הסיבות.

 

בעת הרישום, למשתתפים היה LVEF של 25%. 70% מהנבדקים הוגדרו  ב-NYHA class II, ו-30% ב-class III CHF. האטיולוגיה של CHF איסכמית הייתה ב-52% ולא איסכמית ב-48%.

בתקופת מעקב ממוצעת של 45.5 חודשים, היו 29% מקרי מוות בקבוצת הפלצבו, 28% בקבוצת ה-amiodarone ו-22% מקרי תמותה בקבוצת ICD.

 

הסיכון לתמותה בקבוצת ה-amiodarone לא היה שונה משמעותית מזה של קבוצת הפלצבו אך טיפול ב- ICD נקשר לירידה מובהקת בסיכון לתמותה של 23% בהשוואה לפלצבו וירידה מוחלטת בתמותה של 7.2% לאחר חמש שנים באוכלוסיה הכללית.

 

למרות שהתוצאות היו דומות בסיבות איסכמיות ולא איסכמיות של CHF, יתרון ICD ב-SCD-HeFT נראה יותר ברור בחולי NYHA class II לעומת חולי NYHA class III, תוצאה מפתיעה שהחוקרים פירשו כסטייה סטטיסטית. (שכן מקובל וסביר להניח שה-ICD  ימנע יותר מקרים של פרפור חדרים דווקא בחולים הקשים יותר).

 

במאמר נלווה מציין ד"ר אלן קדיש כי חלק מההבדלים בין התוצאות שהתקבלו כאן לחולים בדרגות החומרה השונות לעומת  ומחקרים קליניים קודמים דורשים בדיקה נוספת.

 

למרות ש-ICD יעיל בהפחתת תמותה בקרב חולים עם בעיות תיפקוד חדר שמאל, הוא עלול לגרום לתחלואה, בגלל שכיחות גבוהה יותר  של מתן שוק חשמלי, מדגיש ד"ר קדיש. לא כל החולים עם בעיות תיפקוד חדר שמאל צריכים לקבל ICD באופן מיידי, מציין קדיש. עם זאת, מטפלים צריכים להעריך את הסיכון לעומת תועלת לגבי כל חולה ללא קשר לסיבת אי ספיקת הלב, ולזכור כי יש כיום הוכחות התומכות בקונספט כי ICD מאריך חיים  ויש להשתמש בו ברוב החולים עם בעיות חמורות בתיפקוד חדר שמאל.

 

 הערת המערכת:  המחקר מצטרף לשורה של מחקרים אשר לא הוכיחה את יעילות הטיפול האנטיאריטמי בהפחתת מוות פתאומי בחולי אי ספיקת לב גדשתית.

בעוד שבעבר נטינו לחשוב כי למרות נתונים אלו לאמיודורון השפעה מיטיבה קלה על הפחתת התמותה בחולים אלו, בא מאמר זה ומחזק את ההנחה כי אין יתרון בשימוש בתרופה זו.

מאידך לתרופה תופעות לוואי לא קלות ולפיכך נשאלת השאלה האם מוצדק להתוותה בקבוצת חולים אלו כאשר יש טיפול טוב ויעיל יותר.

למאמר

Amiodarone or an Implantable Cardioverter–Defibrillator for Congestive Heart Failure, Gust H. Bardy, M.D, N Engl J Med, 2005;352:225-237, 285-287  


סגור חלון