Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 18/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

25/01/2018 עשבים שוטים או קצה הקרחון ? תוצאות סקר אי-מד על ממצאי תחקיר ''המקור'' באשר לקשרי חברות תרופות ורופאים

מאת מערכת אי-מד

לפני מס' ימים כשסקרנו את "אירועי" תחקיר המקור מערוץ 10  (לצפייה בתשדיר התחקיר הקליקו כאן) והתגובות השונות אליו (מ"עשבים שוטים" ועד "זה רק קצה הקרחון ") חשבנו שזה יכול להיות רעיון טוב לאפשר לכם, הגולשים, אנשי הצוות הרפואי להשתתף בסקר קצר שבו נשאל אתכם לעמדתכם. 

אז התוצאות בסקר שבו השתתפו כ-200 מנויים ניתן לראות בקישור זה ובתרשים שלהלן :

כפי שניתן לראות , כ-27% אכן סבורים שהתחקיר של "המקור" אינו משקף ומייצג את המציאות הרווחת. לעומתם, 23% סבורים שזהו רק "קצה הקרחון " ושהמציאות חמורה עוד יותר. השאר, 50% , חושבים שהמציאות היא איפהשהוא באמצע...

שאלנו גם על הפתרונות, אם בכלל צריך... 11% בלבד סבורים שאין בעיה בכלל,  63% מאמינים שצריך פשוט להקפיד יותר על כללי האתיקה. 25% סבורים שיש צורך בשינוי משמעותי באופן ההתנהלות והגבלת קשר ישיר בין חברות לצוות רפואי בכל מה שקשור להשתתפות בכנסים בינ''ל ומחקרים.

זה אמנם לא סקר מדעי מייצג בהכרח אבל נראה לנו שהוא עשוי בהחלט לשקף את דעות חברי הצוות הרפואי , לפחות ברמת מגמה.  ואם מקבלים את התוצאות שהתקבלו כאן, אז אפשר לאמר שבניגוד לאלה שטענו שאלו "עשבים שוטים" בלבד, שיש בעיה, אולי לא חמורה ומקיפה כמו שאלה שטענו שזהו רק קצה הקרחון טוענים, אך בהחלט בעיה שכיחה, ושצריך גם לטפל בה, אם באמצעות הפנמה והקפדה רבה יותר על כללי האתיקה, ואם באמצעות שינויים ב"כללי המשחק" במה שקשור לקשר הכלכלי בין חברות תרופות לצוות הרפואי.

סגור חלון