בעד או נגד שר''פ בבתי החולים הציבוריים ?
לאחר שצפית בדיון בין שני המתעמתים, נודה לך על הצבעתך...

שאלה מס' 1:
באיזו דיעה אתה מצדד ?
 
תשובות:
 מסכים עם פרופ' רוטשטיין בעד החזרת השר''פ לבתי החולים הציבוריים
 מסכים עם פרופ' גבי בן נון - נגד החזרת השר''פ לבתי החולים הציבוריים
 טרם החלטתי