סקר על הפיתרון המוצע למשבר חוזר משרד הבריאות בנושא תעמלנים רופאים
תודה להשתתפותך בסקר קצרצר זה

שאלה מס' 1:
מה דעתך על ההצעה לפתרון משבר התקנות החדשות המוצע במאמר ?
 
תשובות:
 מסכים מאוד , רק כך ניתן לבטל תקנות לא מתאימות וגם לשפר הקשרים בין תעמלנים לרופאים
 לא מסכים, רק סכסוך עבודה ובג''צים יעצרו את ההתנהלות המבישה של משרד הבריאות
 לא מסכים, התכנית אינה מעשית ותקנות משרד הבריאות ראויות ויישומן יוביל להפסקת הנורמה של קשרים פסולים בין רופאים לתעמלנים