חדשות

שיפור עקבי באיזון גליקמי ומשקל תחת טיפול חד שבועי עם semaglutide (אוזמפיק) ללא תלות במאפיינים הקליניים של המטופלים (Diabetes Obesity Metbolism)

18/10/2019

נעה גינזבורג BSc

על אף השוני בין נתוני המטופלים בכל הנוגע למשקל גופם, תרופות רקע אחרות או הריכוז ההתחלתי של המוגלובין מסוכר, נראה כי מתן Semaglutide (אוזמפיק) תת-עורית במינון של חצי מ"ג או מ"ג מביא לירידה בריכוזי ה-HbA1c ובמשקל הגוף.

החוקרים ניתחו מידע שנאסף ממחקרי  SUSTAIN 1-5 (בשלב 3a). המחקרים היו מבוקרים ואקראיים שבדקו את השינוי ברמות ה-HbA1c  ובמשקל המטופלים כמו גם את שיעור המטופלים שהגיעו להרכב של יעדי המחקר העיקריים, ביניהם רמות HbA1c  מתחת ל-7%  ו-53 mmol/mol ללא עליה במשקל או היפוקליגמיה בשבוע השלושים לנטילת ה-semaglutide במינון של חצי או מ"ג שלם.

הנתונים הללו נבחנו אל מול נתונים קליניים רלוונטיים בקבוצות הטיפול, כמו רמות ה-HbA1c  בתחילת המחקר ( ≤7.5, >7.5-8.0, >8.0-8.5, >8.5-9.0 או למעלה מתשעה אחוזים), תרופות אחרות שניטלו ומשך הזמן שבו המטופלים סובלים מסוכרת. נתון נוסף שנבחן היה התפקוד של תאי הבטא בלבלב בתחילת המחקר.

החוקרים מצאו כי הירידות ב-HbA1c החציוני , בנקודות אחוז, היו גדולות יותר ככל שרמות ה-HbA1c  הראשוניות עלו מתת הקבוצה הנמוכה ביותר לזו עם הריכוז הגבוה ביותר (-0.9-, -1.2-,-1.5-, -1.7- ו-2.3-% כש-  p=0.247) בקבוצה שקיבלה semaglutide  במינון של חצי מ"ג, ו--1.1-, -1.4-, -1.9-, -2.1- ו- -2.7%- (עם p=0.045) כשהמינון עמד על 1 מ"ג.

ריכוזי HbA1c החציוניים בשבוע ה-30 היו 6.3-7.3% עבור מינון ה-0.5 מ"ג, ו- 6.1-6.9% עבור המינון של 1 מ"ג.  הירידות במשקל הגוף היו נמוכות יותר ככל שרמות ה-HbA1c בתחילת המחקר היו גבוהות יותר. ירידה של 4.4, 3.9, 3.9, 3.3 ו-2.9 ק"ג (עם p=0.004) בקבוצת מינון החצי מ"ג, לעומת ירידה של 6.4, 5.9,5.2, 4.5 ו-4.8  (p<0.001) בקבוצה שקיבלה מינון של מ"ג שלם.

לדברי החוקרים, הירידות בריכוזי ה - HbA1c   ובמשקל הגוף היו גדולים יותר בקבוצה שקיבלה מינון גדול יותר, ללא תלות בנתונים האחרים של המטופלים. תופעות לוואי היו דומות למצופה בקבוצת GLP-1RA,  בעיקר קשורות למערכת העיכול.  החוקרים מסכמים כי למרות השוני במאפייני המטופלים בתחילת המחקר, החוקרים ראו כי לטיפול ב-Semaglutide איכויות עקביות ביעילות ובבטיחות בטיפול בסוכרת.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני
<