ALS

חדשות

שימוש בחסמי ACE קשור לירידה בסיכון להתפתחות ALS (מתוך JAMA Neurol)

13/11/2014

מאת מערכת אי-מד

מחקר חדש מ-JAMA Neurol.מדווח על קשר הפוך בין שימוש במעכבי ACE לבין הסיכון להתפתחות מחלת ניוון השרירים ALS .

החוקרים מציינים ברקע כי למרות שמס' מחקרים הראו כי לשימוש בחסמי ACE יש פוטנציאל להפחית הסיכון ל-ALS במודל חיה, לא הייתה עדיין עד כה כל עדות לכך בספרות במסגרת מחקר בבני אדם. מטרת החוקרים הייתה לחקור את הקשר בין חסמי ACE לבין הסיכון להתפתחות ALS בבני אדם.

לצורך כך בוצע מחקר מבוקר מקרה שעשה שימוש בנתוני כל האוכלוסיה בטאיוואן הנמצאת במאגר המידע הרפואי של המדינה, ולכן המימצאים רלבנטיים לדעתם לכלל האוכלוסיה. נעשתה השוואה בין קבוצת המקרה שכללה 729 מטופלים שאובחנו לאחרונה עם ALS ושל כאלה שהיו עם נכות קשה מאובחנת בין ינואר 2002 לסוף 2008 .

מקרים אלה הושוו ל-14,580 משתתפים תואמים מבחינת גיל ומין וסוג ביטוח .

השימוש בחסמי ACE נותח תוך שימוש במודל רגרסיה לוגיסטית אשר הושוותה לתרופות אחרות ליתר לחץ דם, אספירין, סטירואידים, NSAIDs , מדד תחלואה נלווית  מסוג צ'רלסון, אורך השהייה באישפוז ומס' הביקורים במרפאה.

המינון היומי המצטבר (cDDD) אשר הדגים את משך החשיפה לתרופה הוערך ע"י סכימה של המינונים היומיים של התרופה ונותח מול הסיכון ל-ALS .

כל המטופלים עם ALS עמדו בקריטריונים של El Escorial  . תביעות רפואיות במהלך 5 השנים מאבחנת ה-ALS ובמקביל של הנבדקים התואמים מהאוכלוסייה הכללית נכלל באנליזה.

החוקרים מדווחים על קשר תלוי מינון הפוך בין שימוש בחסמי ACE לבין הסיכון להתפתחות ALS . בהשוואה למטופלים שלא השתמשו בחסמי ACE יחס הסיכון המתואם ל-ALS היה 0.83 (בטווח 0.65-1.07, p=.15)  למשתמשי חסמי ACE בהיקף נמוך יותר מ-449.5 יח'cDDD  , וסיכון יחסי של 0.43 (בטווח 0.26-0.72 , P = .001) עבור משתמשי חסמי ACE ברמה גבוהה יותר מ-449.5 יח' cDDD .

הקשר החזק ביותר נמצא עבור גברים מעל גיל 55 .

החוקרים מסכמים כי שימוש בחסמי ACE נמצא קשור להפחתת סיכון ל-ALS בקשר תלוי מינון , תוך שהוא מדגים ירידה של 57% בסיכון להתפתחות ALS באנשים שהשתמשו בחסמי ACE ביותר מ-449.5 יח' cDDD במהלך 4 שנים.

JAMA Neurol. Published online November 10, 2014

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני