ALS

חדשות

שכיחות גבוהה של סיבוכים מסכני חיים בחולים עם תסמונת קושינג (J Clin Endocrinol Metab) / מאת ד'''ר עמית עקירוב, עורך תחום היפופיזה

05/02/2021

 

תסמונת קושינג מלווה בעליה משמעותית בשיעורי התחלואה ומנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism עולה שכיחות גבוהה של סיבוכים אקוטיים ומסכני-חיים בחולים אלו, בפרט זיהומים ואירועי קרישיות-יתר, עוד טרם האבחנה של עודף קורטיזול וגם לאחר ניתוח מוצלח.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הסיבוכים האקוטיים ומסכני-חיים בחולים עם תסמונת קושינג פעילה. לצורך כך, הם השלימו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי ובחנו את הרשומות הרפואיות של חולים מאושפזים ואמבולטוריים עם תסמונת קושינג אשר טופלו במרכז שלישוני.

 

מדגם המחקר כלל 242 חולים עם תסמונת קושינג, מהם 213 חולים עם תסמונת קושינג על-רקע שפיר (101 חולים עם קושינג ממקור היפופיזה, 99 חולים עם קושינג ממקור אדרנל ו-13 חולים עם קושינג ממקור אקטופי) ו-29 חולים עם תסמונת קושינג על-רקע מחלה ממארת. החוקרים אספו נתונים אודות סיבוכים אקוטיים אשר הובילו לאשפוז, מהופעת התסמינים הראשונים של עודף קורטיזול ועד שנה אחת לאחר הפוגה ביוכימית.

 

מעבר לתיאור הסיבוכים מסכני החיים של תסמונת קושינג, החוקרים ביקשו גם לזהות גורמים המנבאים התפתחות סיבוכים אקוטיים בחולים אלו.

 

מהנתונים עולה כי כל החולים עם תסמונת קושינג אקטופי (100%) פיתחו סיבוכים אקוטיים, בהשוואה ל-62% מהחולים עם תסמונת קושינג ממקור היפופיזה ו-40% מהחולים עם תסמונת קושינג על-רקע תהליך שפיר באדרנל.

 

הסיבוכים שתוארו בחולים עם תסמונת קושינג על-רקע תהליכים שפירים כללו זיהומים (25%), אירועים תרומבואמבוליים (17%), היפוקלמיה (13%), משבר יתר לחץ דם (9%), הפרעות קצב לב (5%) ואירועים כליליים (3%). עוד עולה מהנתונים כי 23% מהחולים אושפזו בשל סיבוכים אקוטיים לפני שעלה חשד לאבחנה של תסמונת קושינג ומחצית מהסיבוכים אירעו לאחר הניתוח הראשון.

 

ניתוח הנתונים הצביע על קורלציה בין המוגלובין מסוכרר ורמות קורטיזול חופשי באיסוף שתן לאורך 24 שעות ובין מספר הסיבוכים האקוטיים לחולה.

 

בחולים עם תסמונת קושינג על-רקע גידול ממאיר תועדו שיעורים גבוהים משמעותית של סיבוכים אקוטיים.

 

שיעורי התמותה במהלך המעקב עמדו על 2.8% בקרב חולים עם תסמונת קושינג על-רקע תהליך שפיר ועל 59% בקרב אלו עם תסמונת קושינג על-רקע ממאירות.

 

ממצאי המחקר מדגישים את הספקטרום הרחב של סיבוכים אקוטיים ומסכני-חיים בחולים עם תסמונת קושינג ואת השכיחות הגבוהה של סיבוכים אלו עוד לפני אבחנת המחלה ולאחר ניתוח מוצלח.

 

J Clin Endocrinol Metab, 31 January 2021

 

הערת מערכת מאת ד"ר עמית עקירוב, עורך תחום היפופיזה:

תסמונת קושינג כרוכה בסיכון מוגבר לתחלואה ותמותה מוקדמת, בעיקר כאשר אינה מאובחנת ומטופלת. ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות הגברת המודעות ובדיקות הסקר לתסמונת קושינג, שכן אבחון מוקדם עם טיפול הולם עשוי להפחית את הסיכון המוגבר לסיבוכי המחלה ואת הסיכון לתמותה.  העיכוב באבחון תסמונת קושינג נובע בעיקר מכך שמרבית הסימנים והתסמינים של תסמונת קושינג אינם ספציפיים וחלקם הגדול מופיע בשכיחות גבוהה באוכלוסיה, כולל השמנה, סוכרת, יתר לחץ דם, דיכאון, או הפרעות מחזור. ההמלצה לרופאים היא לשקול להשלים בירור משני לגורמים אלו, בפרט בנוכחות מאפיינים נוספים של התסמונת, כולל סימני מתיחה סגולים/ורודים, חולשת שרירים, הסמקה בפנים ו/או חבלה בקלות.

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני