ALS

חדשות

השוואת אספירין לעומת קלופידוגרל כטיפול אחזקה כרוני לאחר התערבות כלילית מילעורית (מתוך The Lancet)

18/05/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת The Lancet מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי במהלך שלב אחזקה כרוני לאחר התערבות כלילית מילעורית עם תומכן מצופה תרופה, טיפול מונותרפי בקלופידוגרל, בהשוואה לטיפול באספירין, הפחית משמעותית את הסיכון למשלב תמותה מכל-סיבה, אוטם לבבי או אירוע מוחי לא-פטאלי, או אשפוז חוזר עקב תסמונת כלילית חדה ודימום משמעותי.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי לא ידוע מהו טיפול נוגד-טסיות המונותרפי הטוב ביותר כטיפול אחזקה בחולים לאחר הכנסת תומכנים לעורקים הכליליים. מטרת המחקר הייתה לבחון את היעילות והבטיחות של טיפול מונותרפי באספירין וקלופידוגרל באוכלוסיה זו.

 

המחקר הפרוספקטיבי, אקראי, בתווית-פתוחה, כלל חולים מ-37 אתרים בדרום קוריאה. המשתתפים היו בגילאי 20 שנים ומעלה, נטלו טיפול נוגד-טסיות כפול ללא אירועים קליניים במשך 6-18 חודשים לאחר התערבות כלילית מילעורית עם תומכן מצופה תרופה.

 

התוצא העיקרי כלל משלב של תמותה מכל-סיבה, אוטם לבבי לא-פטאלי, אירוע מוחי, אשפוז חוזר עקב תסמונת כלילית חדה, ודימום בדרגה 3 ומעלה לפי סיווג BARC (Bleeding Academic Research Consortium).

 

מדגם המחקר כלל 5,530 חולים, מהם 5,438 חולקו באקראי לטיפול בקלופידוגרל (2,710 חולים, 49.8%) או אספירין (2,728 חולים, 50.2%). החוקרים אספו נתונים אודות התוצא העיקרי ב-5,338 חולים.

 

במהלך 24 חודשי המעקב, התוצא העיקרי תועד ב-152 חולים (5.7%) בקבוצת הטיפול בקלופידוגרל וב207 חולים (7.7%) בקבוצת הטיפול באספירין (יחס סיכון של 0.73, רווח בר-סמך 95% של 0.59-0.90, P=0.0035).

 

החוקרים כותבים כי בחולים הנדרשים לטיפול נוגד-טסיות מונותרפי לעד לאחר התערבות כלילית מילעורית, טיפול מונותרפי בקלופידוגרל נמצא עדיף על טיפול מונותרפי באספירין למניעת אירועים קרדיווסקולאריים בעתיד.

 

The Lancet, May 16, 2021

 

הערת מערכת:

בקרוב נקיים דיון מומחים בקרוב שיעסוק בין היתר גם בממצאי המחקר הזה .

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני