AMD

חדשות

17 בקשות מתוך 29 שנדונו בישיבת ועדת הסל ב-4/12 בתחומי נוירולוגיה, עיניים, אנדוקרינולוגיה , התמכרויות, אף אוזן גרון וגנטיקה זכו בדירוג גבוה

10/12/2018

 

בישיבה שהתקיימה ב-4/12 הוועדה דנה בטכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלן בתחומי נוירולוגיה, עיניים, אנדוקרינולוגיה , התמכרויות, אף אוזן גרון וגנטיקה. 

בסה"כ נדונו 29 בקשות, מהן 17 זכו לדירוג A8/9 ומעלה, המבטיח להן עלייה לשלב הדיונים הבא.

נוירולוגיה

1 .טיפול בפרקינסון באמצעות התערבות באיזורי המוח ומערכת העצבים המעורבים בהפרעה

אולטראסאונד ממוקד מונחה MRI כלול בסל בהתוויות מסוימות.

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל גם עבור טיפול בפרקינסון.

B7 /A8 דורג

2 .גירוי מוחי עמוק לטיפול במבוגרים הסובלים מאפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי

גירוי מוחי עמוק כלול בסל בהתוויות מסוימות.

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל גם עבור מבוגרים הסובלים מאפילפסיה

עמידה לטיפול תרופתי שלא טופלו ב-VNS .

דורג B7.

יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

עיניים

Cysta drops .3

תכשיר לטיפול במשקעים של גבישי ציסטין בקרנית בחולי ציסטינוזיס.

.A8/9 דורג

Luxturna .4

.biallelic RPE65 mutation-associated retinal dystrophy-ב לטיפול תכשיר

דורג A9.

Bromsite .5

תכשיר לטיפול בדלקת לאחר ניתוח ולמניעת כאב עיני בחולים העוברים ניתוח להסרת קטרקט.

דורג B7.

יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

Oxervate .6

תכשיר לטיפול בקרטיטיס נוירוטרופית במבוגרים בדרגת חומרה בינונית (persistent

( defect epithelial או חמורה (כיבים בקרנית)

דורג B6 .

Lucentis, Eylea .7

תכשירים הכלולים בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע בצקת מקולרית סוכרתית ( Diabetic

DME - edema macular ) בחולים שמיצו טיפול ב-Bevacizumab ,בהתוויות מסוימות.

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בניוון של המקולה על רקע גיל

.(AMD)

דורגו 9/A8 כקו טיפול מתקדם אחרי Bevacizumab( במידה וייכללו - החולה יהיה זכאי לקבל

טיפול באחד משני התכשירים – Lucentis או Eylea.)

Iluvien .8

תכשיר לטיפול בפגיעה בראיה על רקע בצקת מקולרית סוכרתית (DME.)

דורג B7.

יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים למשמעויות הקליניות בטיפול בתכשיר.

Lucentis, Eylea .9

תכשירים הכלולים בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע בצקת מקולרית סוכרתית ( Diabetic

DME - edema macular )בחולים שמיצו טיפול ב-Bevacizumab ,בהתוויות מסוימות.

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע חסימת

וריד ברשתית (RVO.)

דורגו 9/A8 כקו טיפול מתקדם אחרי Bevacizumab( במידה וייכללו - החולה יהיה זכאי לקבל

טיפול באחד משלושת התכשירים – Lucentis או Eylea או Ozurdex.)

 

Ozurdex .10

תכשיר הכלול בסל לטיפול ב-uveitis infectious non ולטיפול בפגיעה בראיה על רקע בצקת

מקולרית סוכרתית (DME - edema macular Diabetic )בחולים שמיצו טיפול ב-

Bevacizumab ,בהתוויות מסוימות.

הבקשה לשנה זו להרחיב את ההכללה בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע חסימת וריד

ברשתית (RVO.)

דורג 9/A8 כקו טיפול מתקדם אחרי Bevacizumab( במידה וייכלל - החולה יהיה זכאי לקבל

טיפול באחד משלושת התכשירים – Lucentis או Eylea או Ozurdex.)

Lucentis, Eylea .11

תכשירים הכלולים בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע בצקת מקולרית סוכרתית ) Diabetic

DME - edema macular )בחולים שמיצו טיפול ב-Bevacizumab ,בהתוויות מסוימות.

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בפגיעה בראיה על רקע CNV

משנית למיופיה פתולוגית.

דורגו 9/A8 כקו טיפול מתקדם אחרי Bevacizumab( במידה וייכללו - החולה יהיה זכאי לקבל

טיפול באחד משני התכשירים – Lucentis או Eylea.)

Restasis .12

תכשיר הכלול בסל להגברת יצירת דמעות בחולים עם דיכוי של יצור הדמעות על רקע תסמונת

סיוגרן או מושתלים עם GVHD ,בהתוויות מסוימות.

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים הסובלים מפגיעה בייצור

הדמעות שמיצו טיפול בחלופות טיפוליות אחרות.

דורג B7 .

Xiidra .13

תכשיר לטיפול בתסמונת העין היבשה:

*עבור חולים בתסמונת שיוגרן – דורג B6.

*עבור חולים סובלים ממחלת שתל נגד מאחסן (GVHD – )דורג B6.

*לאחר מיצוי טיפול בתחליפי דמעות – דורג B6 .

14 .סקר ראיה לפעוטות בגנים

דורג A9.

הועדה מבקשת לקבל פרוט על תוכנית היישום של הטכנולוגיה.

15 .משקפי ראיה לילדים בגילאים 8-0 שנים

.A8/9 דורג

אנדוקרינולוגיה

-Natpara .16

תכשיר לטיפול בהיפוקלצמיה בחולי היפופאראתירואידיזם.

*בהתאם להתוויה הרשומה – B7 .

*עבור מטופלים אשר מחלתם אינה מאוזנת למרות טיפול משולב בסידן ובויטמין D - דורג 9/A8 .

-Forteo .17

תכשיר הכלול בסל לטיפול באוסטיאופורוזיס פוסט מנופאוזלית בהתוויות מסוימות.

הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול באוסטיאופורוזיס על רקע שימוש

בגלוקוקורטיקואידים (GIO )עבור מטופלים בסטרואידים שהם בעלי צפיפות עצם נמוכה

.אוסטיאופורוטי שבר או( T score≤ -2.5)

 .A8/9 דורג

-Crysvita .18

תכשיר לטיפול ב- hypophosphataemia linked-X.

*עבור ילדים בני שנה ומעלה - דורג A9.

*עבור מבוגרים – דורג 9/A8 .

-Belviq .19

תכשיר המיועד להפחתת משקל בשילוב עם הפחתה בצריכה הקלורית ועליה בפעילות הגופנית.

דורג B7.

-Saxenda .20

תכשיר המיועד להפחתת משקל בשילוב עם הפחתה בצריכה הקלורית ועליה בפעילות הגופנית.

דורג A8.

התמכרויות

Selincro .21

תכשיר לטיפול להפחתת צריכת אלכוהול.

דורג A8 למתן במסגרות מקצועיות שמופעלות על ידי משרד הבריאות.

Champix, Zyban .22

תכשירים הכלולים בסל לטיפול גמילה מעישון לחולים המשתתפים בסדנא לגמילה מעישון.

הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל – החלפת התנאי להשתתפות בסדנא לגמילה

מעישון, בהדרכה קצרה, ממוקדת ונגישה.

 .A8/9 דורגו

Nicotinell .23

תכשיר הכלול בסל לטיפול גמילה מעישון לחולים המשתתפים בסדנה לגמילה מעישון המבוצעת על ידי קופות החולים או מטעמן, או שהשלימו השתתפות בסדנה זו. הטיפול ניתן במסגרת הסל לנגמלים מעישון שאינם יכולים להשתמש ב-Bupropion או Varenicline על רקע אזהרות או הוריות נגד.

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל – הסרת החלק לגבי הזכאות רק במידה

והנגמלים מעישון אינם יכולים להשתמש ב-Bupropion או Varenicline על רקע אזהרות או

הוריות נגד.

דורג B7 .

יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

אף אוזן גרון

24 .שסתום דיבור לחולים לאחר טרכאוסטומיה

השתלת תותב דיבור אחזקתו והחלפתו כלולים בסל לחולים שעברו כריתת גרון שלמה עקב

ממאירות.

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם טרכאוסטומיה במצבים

שאינם על רקע ממאירות.

דורג 9/A8 .הועדה מבקשת התייחסות מהמומחים לגבי מסגרת מתן הטכנולוגיה המבוקשת.

25 .שינוי שיטת התקצוב של מכשירי שמיעה לבני 51 עד 64 שנים

.A8/9 דורג

26 .שדרוג מערכת חיצונית של שתל שמיעה, כולל המעבד לאחר 5 שנים מההשתלה או ההחלפה-

A8/9 דורג

הוועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לתדירות המומלצת להחלפה.

גנטיקה

27 .בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית

כיום כלולות בסל בדיקות גנטיות לסקר לפי רשימה מפורטת ובכפוף להתוויה של שכיחות

לנשאות של 60:1 או היארעות המחלה של 15,000:1 .

הבקשה לשנה זו הרחבת ההתוויות גם עבור:

א. תסמונת (HHF1 (1 familial hypoglycemia Hyperinsulinemic בקרב יהודים ממוצא

אשכנז – דורג A9 .

Encephalopathy, progressive early-onset with brain atrophy and thin corpus

    PEBAT callosum בקרב יהודים ממוצא הודו-קוצ'ין – דורג A9 .

ג. הוספת בדיקות באוכלוסיית הערבית, הבדואית והדרוזית - דורג A9

28 .בדיקת סקר למוטציות שכיחות בגנים BRCA2/BRCA1 בנשים ממוצא אשכנזי - למניעת סרטן שד ושחלה. הבדיקה כלולה בסל בהתוויות מסוימות.

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

*לכל אישה ממוצא אשכנזי ללא קשר לתחלואה ולרקע משפחתי של סרטן – לא ידורג השנה.

הועדה מבקשת כי במהלך השנה הקרובה המומחים לאונקולוגיה וגנטיקה יכינו מתווה מפורט

בהתייחסות לגבי חשיבות וישימות תכנית מעין זו, לרבות אפשרות ביצוע פיילוט.

*לכל חולה עם סרטן שד או שחלה, ללא קשר למוצא – דורג 9/A8 .

29 .אבחון גנטי טרום השרשה (PGD )לגן הקונקסין (ליקוי שמיעה)

ידורג בהמשך.

הועדה מבקשת התייחסות המומחים לתעדוף הבקשה.

 

לסיכום הישיבה

לכל סיכומי הישיבות ומידע נוסף על ועדת הסל

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני