AMD

חדשות

השתלת מערכת iStent מפחיתה לחץ תוך-עיני לאחר ניתוח קטרקט בחולים עם גלאוקומה (Ophthalmology)

03/04/2019

 

בחולים עם גלאוקומה בדרגה קלה-עד-בינונית וקטרקט, השתלת מערכת iStent מדור שני במהלך ניתוח קטרקט הביאה להפחתת לחץ תוך-עיני יותר מניתוח קטרקט בלבד, כך עולה מתוצאות מחקר חדש, שפורסמו בכתב העת Ophthalmology.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הבטיחות והיעילות של מערכת iStent בשילוב עם ניתוח קטרקט בחולים עם גלאוקומה פתוחת-זווית בדרגה קלה-עד-בינונית. הם התמקדו בעיניים עם גלאוקומה ראשונית פתוחת-זווית בדרגה קלה-עד-בינונית ולחץ תוך-עיני של עד 24 מ"מ כספית תחת 1-3 תרופות לפני הניתוח, עם לחץ-תוך עיני לילי של 21-26 מ"מ כספית בהעדר טיפול תרופתי, אשר נדרשו לניתוח קטרקט.

 

לאחר ניתוח קטרקט ללא-סיבוכים, העיניים חולקו באקראי ביחס 3:1 להשתלת מערכת iStent (387 חולים) או לקבוצת ביקורת (118 חולים). המשתתפים היו במעקב לאורך שנתיים לאחר הניתוח.  תוצאי היעילות העיקריים כללו ירידה של לפחות 20% מתחילת המחקר בלחץ התוך-עיני ללא-טיפול תרופתי והשינוי מתחילת המחקר ועד לאחר 24 חודשים בלחץ תוך-עיני לילי, ללא טיפול תרופתי. תוצאי בטיחות כללו את BSCVA (Best Spectacle Corrected Visual Acuity), בדיקת מנורת סדק וקרקעית העין, גוניוסקופיה, פכימטריה, שדות ראיה, סיבוכים ואירועים חריגים.

 

הקבוצות היו מאוזנות היטב טרם הניתוח, כולל לחץ תוך-עיני תחת טיפול תרופתי (17.5 מ"מ כספית בשתי הקבוצות) ולחץ תוך-עיני לילי ללא תרופות (24.8 מ"מ כספית לעומת 24.5 מ"מ כספית, בקבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת, בהתאמה, P=0.33). לאחר 24 חודשים, ב-76% מהעיניים בקבוצת ההתערבות, לעומת 62% מהעיניים בקבוצת הביקורת נרשמה ירידה של לפחות 20% מתחילת המחקר בלחץ התוך-עיני הלילי ללא טיפול תרופתי (p=0.005) והירידה הממוצעת בלחץ תוך-עיני לילי ללא טיפול תרופתי מתחילת המחקר הייתה גדולה יותר בקבוצת הטיפול, בהשוואה לקבוצת הביקורת (7.0 לעומת 5.4 מ"מ כספית, p<0.001).

 

מבין המגיבים לטיפול, 84% מהעיניים בקבוצת ההתערבות ו-67% מאלו בקבוצת הביקורת לא טופלו בתרופות להפחתת לחץ עיני לאחר 23 חודשים. יתרה מזאת, ב-63% מהעיניים בקבוצת ההתערבות, לעומת 50% מהעיניים בקבוצת הביקורת הלחץ התוך-עיני הלילי עמד על עד 18 מ"מ כספית, ללא טיפול תרופתי, לאחר 24 חודשים.

 

פרופיל הבטיחות הכולל בקבוצת הטיפול היה חיובי ודומה לזה שתועד בקבוצת הביקורת לאורך המעקב בן השנתיים.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי מערכת iStent שהושתלה עם ניתוח קטרקט לוותה בירידה גדולה יותר קלינית וסטטיסטית בלחץ התוך-עיני, בהשוואה לניתוח קטרקט בלבד, עם פרופיל בטיחות מצוין לאורך שנתיים.

 

Ophthalmology 2019.

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני