AMD

חדשות

האם טיפול בניוון מקולארי גילי בעין אחת מעלה את הסיכון למחלה בעין הנגדית? (JAMA Ophthalmol)

01/08/2019

 

מניתוח פוסט-הוק של נתונים ממחקרי VIEW 1 ו-VIEW 2 עולה כי בנוכחות עין עם ניוון מקולארי גילי ניאו וסקולארי (Neovascular Age-related Macular Degeneration) שטופלו בזריקות לתוך הזגוגית של מעכבי VEGF, קיימת שכיחות גבוהה של ניוון מקולארי גילי בעין הנגדית.

 

החוקרים בחנו את הקשר בין טיפול במעכבי VEGF והיארעות התקדמות לניוון מקולארי גילי ניאו וסקולארי בעיניים הלא-מעורבות במחלה של 1,561 חולים שטופלו ב-Ranibizumab או Aflibercept לתוך הזגוגית במחקרי VIEW 1 ו-VIEW 2.

 

במהלך 96 שבועות מעקב תועדו 375 מקרים (24.0%) של התקדמות למחלה ניאו וסקולארית בעיניים הנגדיות בחולים עם ניוון מקולארי גילי ניאו וסקולארי, עם שיעורים דומים בין התרופות ומשטרי הטיפול השונים.

 

במודלים מתוקנים, שיעורי התקדמות למחלה ניאו וסקולארית היו גבוהים יותר ב-20% עם כל עליה של עשר שנים בגיל החולה, השיעור היה גבוה ב-32% בנשים בהשוואה לגברים וב-28% כאשר הייתה עדות לנוזל בתוך הרשתית בתחילת הדרך. עוד מדווחים החוקרים על שיעור גבוה ב-29% עם עליה של 10 ממ"ק בגודל נגע CNV (Choroidal Neovascularization) בעין שנבחנה.

 

שיעורי ההיארעות של התקדמות למחלה ניאווסקולארית בעין הנגדית לזו שטופלה במעכבי VEGF עלתה עם מספר גורמי הסיכון בתחילת המחקר: מ-7.5 מקרים ל-100 שנות-אדם בסיכון בנוכחות גורם סיכון יחיד ועד 21.5 מקרים ל-100 שנות-אדם בסיכון עם שישה גורמי סיכון ומעלה.

 

הסיכון הגבוה למחלה בעין הנגדית בחולים עם ניוון מקולארי גילי ניאווסקולארי גילי בעין אחד מדגיש את הצורך בבחינת טיפולים מניעתיים בחולים אלו.

 

JAMA Ophthalmol 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני