AMD

מאמרי מערכת

ההתייצגות הקלינית וגורמי הסיכון לאיבוד ראייה בהרפס זוסטר אופתלמיקוס/ פרופ' מרדכי רוזנר

30/06/2021

 
הרפס זוסטר, הידוע גם כשלבקת חוגרת, נובע מהפעלה מחדש של וירוס וריצלה-זוסטר varicella-zoster virus ומתייצג באופן טיפוסי כפריחה בעור עם כאב נילווה. מצב זה עשוי לפגוע בעד שליש מהאנשים במהלך חייהם כאשר הסיכון גובר עם הגיל. הפעלה מחדש של הוירוס לאורך הענף האופתלמי של העצב הטריגמינלי, או הרפס זוסטר אופתלמיקוס, מהווה בערך 10 עד 20 אחוזים מהמקרים עם הרפס זוסטר. הוא גורם למעורבות עינית ביותר מ- 50 אחוזים מהמקרים ועשוי לגרום לדלקת בחלקי העין השונים, כמו דלקת לחמית, קרטיטיס, איריטיס או אובאיטיס, פרי-וסקוליטיס ונמק של הרשתית, ונאוריטיס של עצב הראייה. יש הוכחות לכך שהן השכיחות של הרפס זוסטר והן שעור הסיבוכים בעין גדלו בעשורים האחרונים.

הרפס זוסטר אופתלמיקוס עלול לגרום לאיבוד ראייה קבוע, כאב תמידי, וירידה באיכות החיים. איבוד ראייה מהרפס זוסטר יכול להיות מידי או מאוחר כאשר יותר מ- 20 אחוזים מפתחים מהלך כרוני שעשוי לגרום לסיבוכים נוספים ואיבוד ראייה במשך הזמן. המידע על גורמי איבוד הראייה בעקבות הרפס זוסטר, כמו גם על השכיחות ומידת הפגיעה בראייה הינו מוגבל. המחקר הנוכחי בדק קבוצת חולים גדולה עם הרפס זוסטר כדי לדעת כמה מהם יפתחו פגיעה בינונית או חמורה בראייה ולבחון את גורמי הסיכון לאיבוד ראייה. 

החוקרים היו מניו-זילנד ממנהל הבריאות של אזור אוקלנד וממחלקת העיניים של אוניברסיטת אוקלנד. המחקר היה רטרוספקטיבי וכלל את כל החולים עם הרפס זוסטר אופתלמיקוס חריף שנבדקו במרכז רפואי יחיד מ- 2006 ועד 2016. התוצא העיקרי היה שיעור המקרים עם פגיעה בינונית או חמורה בראייה לאחר הרפס זוסטר אופתלמיקוס. זוהו 869 חולים והמעקב הממוצע אחריהם היה 6.3 שנים. פגיעה בעין מהרפס זוסטר אופתלמיקוס אובחנה במהלך החודש הראשון ב- 737 חולים שהיוו 84 אחוזים. הפגיעות השכיחות בעיניים היו דלקת לחמית ב- 76.1 אחוזים, קרטיטיס ב- 51.2 אחוזים, ואובאיטיס ב- 47.6 אחוזים.

פגיעה בינונית בראייה של 20/50 או פחות נמצאה ב- 83 עיניים שהיוו 9.6 אחוזים, ואיבוד ראיה חמור של 20/200 או פחות נמצא ב- 31 עיניים המהווים 3.6 אחוזים. הגורמים לפגיעה בראייה כללו הצטלקות בקרנית ב- 94 אחוזים, התנקבות קרנית ב- 4.8 אחוזים, וגלאוקומה משנית ב- 1.2 אחוזים. גורמי הסיכון לאיבוד ראייה חמור היו גיל מבוגר יותר, אימונוסופרסיה, חדות ראייה נמוכה בבדיקה ראשונה, ואובאיטיס.

המסקנה הייתה שבין החולים עם הרפס זוסטר אופתלמיקוס, אחד מכל עשרה עשוי לפתח איבוד ראייה בינוני או חמור, בעיקר בגלל הצטלקויות בקרנית. גיל מבוגר, אימונוסופרסיה ואובאיטיס קשורים לאיבוד ראייה חמור וקבוע  לאחר הרפס זוסטר אופתלמיקוס.

 

Niederer RL, Meyer JJ, Liu K, Danesh-Meyer HV
Herpes Zoster Ophthalmicus Clinical Presentation and Risk Factors for Loss of Vision
Am J Ophthalmol 2021;226: 83–89

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני