AMD

חדשות

תוצאות מבטיחות ל-Bevacizumab לטיפול בניוון מקולארי גילי רטוב (מתוך כנס מטעם ה-American Academy of Ophthalmology)

17/11/2021

 

מתן עיני של Bevacizumab הדגים תוצאות מבטיחות בהערכת היעילות והבטיחות במחקר בשלב 3 בחולים עם ניוון מקולארי גילי (Age-related Macular Degeneration) רטוב, כך עולה מנתונים שהוצגו במהלך כנס מטעם ה-American Academy of Ophthalmology.

 

החוקרים מסבירים כי ONS-5010 (Bevacizumab-vikg) נקשר באופן סלקטיבי באפיניות גבוהה לכלל האיזופורמים של VEGF-A. הם ביקשו לערוך השוואה בין טיפול זה אל מול Ranibizumab במחקר NORSE TWO שארך 12 חודשים.

 

כל החולים במחקר לא קיבלו טיפול קודם וחדות הראיה המתוקנת הטובה ביותר הייתה בין 20/50 ובין 20/320. המשתתפים חולקו לשתי קבוצות, כאשר 113 חולים קיבלו זריקה חודשית של ONS-5010 למשך 12 חודשים ו-115 חולים קיבלו זריקות Ranibizumab במהלך 3 החודשים הראשונים ולאחר מכן כל שלושה חודשים.

 

התוצא העיקרי של המחקר היה שיעור החולים בהם חל שיפור של לפחות 15 אותיות, או שלושה קווים, בחדות הראיה המתוקנת הטובה ביותר. עוד בחנו החוקרים את השינוי הממוצע בחדות הראיה המתוקנת הטובה ביותר מתחילת המחקר עד לאחר 11 חודשים ותדירות והיארעות אירועים חריגים.

 

בזרוע הטיפול ב- Bevacizumab תועד שיפור של 15 אותיות ומעלה ב-41.7% מהחולים, בהשוואה ל-23.1% מהחולים בזרוע הביקורת (p=0.0052). החוקרים מציינים כי התרופה הדגימה התחלת השפעה מהירה ותגובה ממושכת לאורך הזמן.

 

בנוסף, תוצאות הבטיחות במחקר NORSE TWO היו דומות לאלו שתוארו במחקרים קודמים, כאשר תואר רק מקרה אחד של דלקת עינית.

 

החוקרים מתכננים להגיש בקשה למנהל המזון והתרופות האמריקאי לאישור הטיפול התרופתי במהלך הרבעון הראשון של 2022.

 

מתוך כנס מטעם ה-American Academy of Ophthalmology

 

לידיעה ב-Healio

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני