חדשות

טיפול אחזקה למחלת ריאות חסימתית כרונית עשוי להשפיע על גודל פרוזדור שמאלי (Respiratory Medicine)

28/09/2021

 

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת Respiratory Medicine עולה קשר בין טיפול אחזקה ל-COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), בפרט משלב ביתא-אגוניסט ארוך-טווח ואנטגוניסט מוסקריני ארוך-טווח, ובין גודל פרוזדור שמאל.

 

מדגם המחקר כלל 846 חולים (גיל ממוצע של 64.5 שנים, 41% נשים) עם COPD ממדגם COSYCONET (COPD and Systemic Consequences-Comorbidities Network). החוקרים אספו נתונים אודות חולי COPD מהביקור הראשון והשלישי, אשר נערכו במרווח של כשנה וחצי זה מזה.

 

במהלך ביקורי המעקב במחקר, 53% מהחולים טופלו במשאפי סטרואידים, 51% קיבלו טיפול בביתא-אגוניסטים ארוכי-טווח עם משאפי סטרואידים, 56% טופלו במשלב ביתא-אגוניסטים ארוכי-טווח עם תכשיר אנטי-מוסקריני ארוך טווח ו-40% קיבלו טיפול משולש. מבין המטופלים, 30% שללו היסטוריה של שימוש במשאף קורטקוסטרואידים, 32% דיווחו כי לא טופלו בתכשיר ביתא-אגוניסט ארוך-טווח עם משאף סטרואידים, 28% לא טופלו בביתא-אגוניסט ארוך-טווח עם תכשיר אנטי-מוסקריני ארוך טווח ו-42% דיווחו בשני הביקורים כי לא קיבלו טיפול משולש.

 

מהנתונים עולה כי לא היה בקשר מובהק סטטיסטית בין טיפול תרופתי ל-COPD ובין קוטר חדר שמאל בתום דיאסטולה, קוטר חדר שמאל בתום סיסטולה, או מקטע הפליטה של חדר שמאל.

 

החוקרים מדווחים כי רק קוטר פרוזדור שמאל היה קשור בקשר מובהק סטטיסטית עם טיפול תרופתי ל-COPD, עם קשר משמעותי עם טיפול במשאפי סטרואידים בלבד (p=0.028), ביתא-אגוניסטים ארוכי טווח עם משאפי סטרואידים (p=0.024) ומשלב ביתא-אגוניסטים ארוכי-טווח עם אנטי-מוסקריניים ארוכי טווח (p=0.012), אך לא תועד קשר משמעותי עם טיפול משולש.

 

ממצאי המחקר עולים בקנה אחד עם ההשערה כי לטיפול אחזקה כנגד COPD השפעה חיובית ארוכת-טווח על הלב.

 

Respiratory Medicine 2021

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני