חדשות

שימוש באנטיביוטיקה ואפקט ההגנה של הנקה (JAMA Pediatrics)

13/04/2017

מאת צוות MYMILK

הנקה בילדים שלא קיבלו אנטיביוטיקה לפני גמילה מקושרת לירידה במספר החשיפות לאנטיביוטיקה לאחר גמילה, ו-BMI  נמוך יותר בילדות. במאמר נכללו 226 ילדים כחלק מהמחקר הפרוביוטי מ2009-2010.

97% מהילדים ינקו לפחות עד גיל חודש, והזמן הממוצע להנקה היה 8 חודשים.

מתוך 113 הילדים שלא קיבלו אנטיביוטיקה לפני גמילה, הנקה היתה בקורלציה עם ירידה באפיזודות של חשיפה לאנטיביוטיקה לאחר גמילה וירידה ב- BMI   בהמשך.

מתוך 113 שכן נחשפו לאנטיביוטיקה בהנקה, לא נצפה אפקט משמעותי למניעת תדירות חשיפה לאנטיביוטיקה לאחר גמילה או על הBMI.

מידע זה חשוב להבנת משמעות החשיפה לאנטיביוטיקה שלא לצורך בנשים מניקות. אנטביוטיקה אינה מהלך מניעתי אלא טיפולי באם המניקה.

Katri Korpela, Anne Salonen, Lauri J. Virta, Riina A. Kekkonen, Willem M. de Vos. Association of Early-Life Antibiotic Use and Protective Effects of Breastfeeding. JAMA Pediatrics, 2016;

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני