חדשות

טיפול מוקדם ב-Budesonide בשיאוף למניעת BPD (מתוך N Engl J Med) והערת עורך מדור הנאונטולוגיה ד''ר ברנרד ברזילי

27/10/2015

מאת ד''ר עמית עקירוב

 

במאמר שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine מדווחים חוקרים על ממצאי מחקר חדש, מהם עולה כי בפגים שנולדו לפני שבוע 28 להיריון, שיעורי ההיארעות של BPD (Bronchopulmonary Dysplasia) היו נמוכים יותר בקרב אלו שטופלו בשלב מוקדם ב-Budesonide בשיאוף, בהשוואה לאלו שטופלו בפלסבו, אך ייתכן כי היתרון הנ"ל בא על חשבון עליה בשיעורי התמותה.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי טיפול סיסטמי בסטרואידים מפחית את שיעורי ההיארעות של BPD בפגים שנולדו בשלב מוקדם מאוד, אך עלולים לפגוע בהתפתחות המוח. ההשפעות של מתן גלוקוקורטיקואידים בשיאוף על התוצאות ביילודים אלו אינן ברורות.

 

במסגרת המחקר הנוכחי חולקו באקראי 863 יילודים (גיל היריון של 23 שבועות עד 27 שבועות ושישה ימים) לטיפול מוקדם ב-Buedesonide בשיאוף (בתוך 24 שעות מהלידה) או פלסבו עד שלא נדרשו עוד לתמיכת חמצן ותמיכת לחץ חיובי או עד שהגיעו לגיל היריון מתוקן של 32 שבועות. התוצא העיקרי היה תמותה או BPD, עם אישור באמצעות ניטור ריוויון החמצן, בגיל היריון מתוקן של 36 שבועות.

 

מהנתונים עולה כי 175 מבין 437 יילודים שחולקו לטיפול ב-Budesonide עם נתונים זמינים (40%), בהשוואה ל-194 מבין 419 יילודים שחולקו לפלסבו עם נתונים זמינים (46.3%) הלכו לעולמם או אובחנו עם BPD (סיכון יחסי לפי גיל היריון של 0.86, p=0.05). שיעורי ההיארעות של BPD עמדו על 27.8% בקבוצת ההתערבות לעומת 38% בקבוצת הפלסבו (סיכון יחסי לפי גיל היריון של 0.74, p=0.004); שיעורי התמותה עמדו על 16.9% ו-13.6% מהילדים, בהתאמה (סיכון יחסי מתוקן לגיל היריון של 1.24, p=0.17).

 

שיעור היילודים שנדרשו להתערבות ניתוחית של PDA (Patent Ductus Arteriosus) היו נמוכים יותר בקבוצת הההתערבות, בהשוואה לקבוצת הפלסבו (סיכון יחסי מתוקן לגיל היריון של 0.55, p=0.004), כמו גם שיעור היילודים שנדרשו לאינטובציה חוזרת (סיכון יחסי מתוקן לגיל היריון של 0.58, p=0.03). שיעורי מחלות אחרות וסיבוכים נוספים ביילודים היו דומים בשתי הקבוצות.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי מהנתונים עולה כי טיפול מוקדם ב-Budesonide בשיאוף מלווה בשיעורים נמוכים יותר של BPD בפגים שנולדו לפני פחות מ-28 שבועות היריון, אך בקרב המטופלים בתרופה זו תועדו שיעורי תמותה גבוהים יותר.

 

N Engl J Med 2015; 373:1497-1506

 

הערת עורך נאונטולוגיה , ד''ר ברנרד ברזילי :

נראה כי הטיפול בסטרואידים בשאיפה ממתן את התגובות של מתן הסטרואידים הסיסטמיים. אולם לצערנו גם זה אינו ה-magic bullet של הטיפול למניעת BPD.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני