חדשות

השוואת Edoxaban לעומת Warfarin בטיפול בחולים עם פרפור פרוזדורים ומשקל קיצוני (Thromb Haemost)

06/09/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Thrombosis and Haemostasis מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי הפרופיל הפרמקוקינטי/פרמקודינאמי של Edoxaban (ליקסיאנה) עקבי בחולים במשקלי גוף שונים, עם יעילות דומה לטיפול ב-Warfarin (קומדין) ובטיחות טובה יותר בחולים עם משקל גוף נמוך.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ההשפעה של נוגדי-קרישה בחולים עם משקל גוף קיצוני אינם מתוארת היטב. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הפרופיל הפרמקוקינטי/פרמקודינאמי ואת התוצאות הקליניות בחולים שחולקו באקראי לטיפול בקומדין, מינונים גבוהים או נמוכים של ליקסיאנה בחולים עם משקל גוף קיצוני שלקחו חלק  במחקר ENGAGE AF-TIMI 48.

 

החוקרים בחנו את הנתונים בשלוש קבוצות לפי משקל הגוף: משקל גוף נמוך (מתחת לאחוזון 5; עד 55 ק"ג, 1,082 חולים), משקל גוף בינוני (אחוזון 45-55, משקל גוף 79.8-84 ק"ג, 2,152 חולים), או משקל גוף גבוה (מעל אחוזון 95, 120 ק"ג ומעלה, 1,093 חולים).

 

בזרוע הטיפול בקומדין, בחולים במשקל גוף נמוך תועדו שיעורים גבוהים יותר של אירועים מוחיים/תסחיפים סיסטמיים (6.5% באלו במשקל גוף נמוך, 4.7% במשקל גוף בינוני ו-1.6% במשקל גוף גבוה, p<0.001) אירועי דמם מג'ורי (9.3% לעומת 7.7% לעומת 6.5%, בהתאמה, p=0.08) ושיעורים גבוהים יותר של תוצא משולב של תסחיף סיסטמי או תמותה (31.5% לעומת 19.1% לעומת 16.0%, בהתאמה, p<0.0001).

 

משך הזמן בטווח התרפואיטי עם קומדין היה הנמוך ביותר בקרב אלו עם משקל גוף נמוך (63% לעומת 69.3% לעומת 70.1%, בהתאמה, p<0.001).

 

הפרופיל הפרמקוקינטי/פרמקודינאמי של ליקסיאנה היה עקבי בקבוצות החולים השונות לפי משקל הגוף. הסיכון לאירוע מוחי או תסחיף סיסטמי היה דומה בין אלו שטופלו בליקסיאנה במינון גבוה ואלו שטופלו בקומדין  בכל קטגוריות המשקל. שיעור אירועי דמם מג'ורי היה נמוך יותר עם ליקסיאנה במינון נמוך בהשוואה לקומדין, בפרט בחולים במשקל גוף נמוך.

 

החוקרים מדווחים כי סיכום התוצאות הקליניות היה טוב יותר עם ליקסיאנה במינון גבוה לעומת קומדין, בפרט בחולים במשקל גוף נמוך.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי חולים עם משקל גוף נמוך במחקר ENGAGE AF-TIMI 48 היו במצב קליני שברירי יותר ועם איזון פחות טוב של תפקודי הקרישה. הטיפול בליקסיאנה הדגים תוצאות עקביות ללא תלות במשקל הגוף ופרופיל בטיחות טוב יותר מקומדין בחולים עם משקל גוף נמוך.

 

Thromb Haemost. 2021 Feb;121(2):140-149

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני