מאמרי מערכת

אפידמיולוגיה-קטרקט – השכיחות של קטרקט, פסאודופקיה ואפקיה בארה''ב /מאת פרופ' רוזנר, עורף רפואת עיניים

06/05/2004

קטרקט הינו הסיבה המובילה בעולם לעיוורון כיום. זוהי גם הסיבה המובילה לאיבוד ראיה בארה"ב שגורמת בערך ל-  60% מכלל הוצאות הבריאות הקשורות לראיה. ההשפעה של ירוד מחמת גיל צפויה לגדול עם התהליך הצפוי של הזדקנות האוכלוסייה.

למרות כל זאת מועטות ההערכות לגבי שכיחות הירוד בכל ארה"ב. היות וביצוע מחקר על מדגם מייצג אמיתי של אוכלוסיית ארה"ב הינו יקר ביותר, בוצעה סטנדרטיזציה של ההגדרות ושל דיווח הנתונים שנאספו עבור מחקרים טובים שנערכו בעבר באוכלוסיות מהן ניתן ללמוד על האוכלוסייה בארה"ב כולה, ומהם חישבו את השכיחות של קטרקט ושל ניתוחי קטרקט.

הנתונים לגבי השכיחות לפי גיל, מוצא אתני ומין שהופקו בשיטה זו יוחסו למבנה האוכלוסייה בארה"ב כפי שדווח בשנת 2000 כדי לחשב את שכיחות כיום של קטרקט ופסאודופקיה/אפקיה בכל אוכלוסיית ארה"ב. בהתאם לתחזיות לגבי מבנה האוכלוסייה בארה"ב ב- 2020 חושבה גם התחזית של מספר האנשים עם קטרקט או עם פסאודופקיה/אפקיה בכל ארה"ב בשנת 2020. (2)

הנתונים של שכיחות הקטרקט ופסאודופקיה/אפקיה חושבו בנפרד עבור שחורים, היספנים ולבנים בקבוצות גיל של 5 שנים החל מגיל 40 שנה ועבור גברים ונשים בנפרד. ההערכות היו מבוססות על הגדרות סטנדרטיות של סוגים שונים של קטרקט: קורטיקלי, סב-קפסולרי אחורי ונוקלארי. הנתונים נלקחו ממחקרים שבוצעו בקבוצות אוכלוסייה בארה"ב, אוסטרליה, ברבדוס ומערב אירופה.

בהתבסס על נתוני הדמוגרפיה בארה"ב בשנת 2000 נמצא ש- 17.2% מהאמריקאים בגיל גבוה מ- 40 שנה, המהוים 20.5 מיליון אנשים, הינם עם קטרקט בשתי העיניים ו- 6.1 מיליון נוספים, המהווים 5.1% מהאוכלוסייה הינם פסאודופקים או אפקים. שכיחות הקטרקט בנשים גבוה יותר מאשר בגברים באותן קבוצות גיל. מספר האנשים עם קטרקט צפוי לעלות ל- 30.1 מיליון עד 2020 ו- 9.5 מיליון נוספים צפויים לעבור עד אז ניתוח ירוד.

המסקנה היתה שמספר האמריקאים עם קטרקט ומספר האמריקאים שיעברו ניתוחי ירוד יעלה באופן דרמטי במהלך 20 השנים הקרובות עקב הזדקנות האוכלוסייה.

אלה הן ההערכות היחידות כיום על שכיחות קטרקט בארה"ב כולה, המבוססת על סקרים באוכלוסיות שבוצעו במהלך העשור האחרון.

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני