מאמרי מערכת

השפעה ארוכת הטווח של HDL בחולים עם אוטם ללא עליות מקטע ST באק''ג/מאת פרופ' מיכאל שכטר עורך מדור קרדיולוגיה

01/05/2012

 במחקר זה מתוך American Heart Journal  נמצא כי במעקב אחר 24,805 חולים עם אוטם , ללא עליות מקטע ST באק"ג, מעל לגיל 65 שנים שהשתתפו במחקר CRUSADE בין השנים 2003 ו 2006 , והיו במעקב ב  MEDICARE לפחות עד שנת 2008 - שב 50% וב 18% היה  HDL נמוך מ 40 מ"ג% ו 30 מ"ג% בהתאמה.

במעקב חציוני של 2.9 שנים שיעור התמותה מכל סיבה היה 39.5%, ושיעור של מוות או אוטם חוזר היה 43%. בהשוואה לאלה עם HDL "נורמלי", לחולים עם HDL נמוך שיעור התמותה היה גבוה יותר    (adjusted HR 1.12, p<0.01) .

כאשר בנו את המודל כמשתנה רציף, נמצא שכל ירידה של 5 מ"ג% ב HDL מתחת ל 40 מ"ג% הייתה מלווה  ב 5% עליה בשיעור התמותה ארוכת הטווח ובשיעור התוצאים הכללי.

 

הערת העורך: מדובר במחקר תצפיתי ולא התערבותי וכמובן חשוב לבחון את המחקרים המתנהלים כיום שבהם בודקים את ההשפעה של העלאת ה  HDL   ואשר ידווחו בעוד מספר שנים על תוצאים קליניים בחולים בסיכון או בחולים עם אוטם שריר הלב.

 

 

Duffy D, Holmes DN, Roe MT, et al. The impact of high-density lipoprotein cholesterol on long-term outcomes after non-ST-elevation myocardial in, American Heart Journal 2012;163:705-13

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני