חדשות

נתוני עולם-אמיתי: היעילות של Semaglutide חד-שבועי בחולים עם סוכרת מסוג 2 (Clin Ther)

05/04/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Clinical Therapeutics מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר עולם-אמיתי, מהן עולה כי טיפול חד-שבועי ב- Semaglutide (אוזמפיק) מלווה בשיפור משמעותי קלינית ומובהק סטטיסטית בריכוז המוגלובין מסוכרר והשגת יעד האיזון הגליקמי, גם בחולים שקיבלו טיפול קודם בתרופות ממשפחה זו, כאשר במחצית מכלל החולים תועד ריכוז המוגלובין מסוכרר מתחת ל-7%.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לתאר את הקשר בין מתן חד-שבועי של Semaglutide ובין השינויים ברמות המוגלובין מסוכרר בחולים עם סוכרת מסוג 2. מחקר העוקבה הרטרוספקטיבי היה מבוסס על נתונים ממערכת HIRE (HealthCore Integrated Research Environment) להערכת חולים עם סוכרת מסוג 2 שנטלו Semaglutide חד-שבועי בין 1 בדצמבר, 2017, ועד 30 באפריל, 2019.

 

מדגם המחקר כלל 1,888 חולים שנכללו באוכלוסיה לפי כוונה לטפל. השינוי הממוצע בריכוז המוגלובין מסוכרר עמד על 0.9%- (מריכוז ממוצע של 8.2% לפני הטיפול). בניתוח תת-קבוצה של חולים שהקפידו על הטיפול ב- Semaglutide חד-שבועי בעת מדידת המוגלובין מסוכרר, השינוי הממוצע בריכוז המוגלובין מסוכרר עמד על 1.1%-.

 

בתת-קבוצה של חולים עם ריכוז המוגלובין מסוכרר התחלתי של מעל 9%, השינוי בריכוז המוגלובין מסוכרר עמד על 2.2%- ועל 2.4%-, בהתאמה.

 

לאחר שהחוקרים לקחו בחשבון טיפול קודם באגוניסט לקולטן ל-GLP-1, בחולים שלא קיבלו טיפול קודם בתרופות ממשפחה זו נרשמה ירידה בריכוז המוגלובין מסוכרר שהייתה גבוהה כפליים, בהשוואה לחולים שקיבלו טיפול בתרופות ממשפחה זו (1.2%- לעומת 0.6%-, בהתאמה).

 

החוקרים מסמכים וכותבים כי נתוני עולם-אמיתי אלו תומכים בשיפור מובהק סטטיסטית ובעל משמעות קלינית בריכוז המוגלובין מסוכרר בחולים עם סוכרת מסוג 2 אשר קיבלו טיפול חד-שבועי ב- Semaglutide. שיעור החולים שהשיגו את יעד המוגלובין מסוכרר עלה משמעותית בעקבות טיפול חד-שבועי ב- Semaglutide.

 

Clin Ther. 2021 Mar 27

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני