חדשות

התועלת של טיפול ניאו-אדג'וונטי ב-Nab-Paclitaxel עם Carboplatin בנשים עם סרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים להורמונים (מתוך כנס ה-ASCO)

18/07/2021

 

מנתונים שהוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-American Society of Clinical Oncology עולה תועלת אפשרית למשטר טיפול ניאו-אדג'וונטי ב-Nab-Paclitaxel עם Carboplatin בנשים חיוביות ל-BRCA1/2 עם סרטן שד שלילי לשלושת הקולטנים.

 

החוקרים בחנו את הנתונים אודות נשים ממחקר ADAPT-TN אשר קיבלו 12 שבועות טיפול ניאו-אדג'וונטי ב-Nab-Paclitaxel עם Carboplatin. הם בחנו את ההשפעה של מוטאציות BRCA על שיעורי תגובה פתולוגית מלאה, כמו גם על תוצאים אחרים, כולל הישרדות ללא-מחלה פולשנית, הישרדות כוללת והישרדות ללא מחלה מרוחקת.

 

החוקרים בחנו 266 דגימות, כאשר ב-42 מהן זוהו מוטאציות BRCA1/2, כולל 28 דגימות מנשים שטופלו ב-Gemcitabine ו-14 דגימות מנשים שטופלו ב-Carboplatin.

 

מהנתונים עולה כי שיעורי תגובה פתולוגית מלאה בנשים עם מוטאציות BRCA1/2 עמדו על 45.2% בהשוואה לשיעורי תגובה פתולוגית מלאה של 34.4% בקרב נשים ללא מוטאציות בגנים אלו.

 

בנשים עם מוטאציות BRCA1/2 שקיבלו טיפול ב-Carboplatin, שיעורי תגובה פתולוגית מלאה עמדו על 64.3%, בהשוואה לשיעורי תגובה פתולוגית מלאה של 34.5% בכל יתר הנשים (יחס סיכויים של 3.41, רווח בר-סמך 95% של 1.11-10.5).

 

בהשוואה לנשים עם מוטאציות BRCA1/2 שקיבלו טיפול ב-Gemcitabine, החוקרים לא זיהו הבדלים מובהקים סטטיסטית בשיעורי תגובה פתולוגית מלאה.

 

ממצאי המחקר מעידים כי ההשפעה החיובית של תגובה פתולוגית מלאה על הישרדות ללא-מחלה פולשנית נותרה בקרב נשים עם וללא מוטאציות BRCA.

 

לסיכום, ממצאי המחקר מעידים כי טיפול ניאו-אדג'וונטי ב-Nab-Paclitaxel עם Carboplatin הוביל לשיעורי תגובה פתולוגית מלאה של 64% בנשים עם מחלה על-רקע מוטאציות BRCA. לפיכך, מוטאציות אלו עשויות לשמש כגורם המסייע בחיזוי התגובה לטיפול. עם זאת, החוקרים מדגישים כי מדובר בממצאים מוקדמים וכי דרושים מחקרים נוספים בנושא.

 

מתוך כנס ה-ASCO

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני