חדשות

טיפולים חדשים מהווים פריצת דרך גדולה בטיפול בחולי ציסטיק פיברוזיס (N Engl J Med)

20/10/2018

 

התוספת של שתי תרופות חדשות – VX-659 או VX-445 – למשלב הסטנדרטי של Tezacaftor-Ivacaftor מוביל לשיפור התפקוד הריאתי וריכוזי כלור בזיעה במרבית החולים עם ציסטיק פיברוזיס, כך עולה משני מחקרים בשלב 2, אשר פורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine.

 

שני המחקרים החדשים ביקשו לבחון אם תוספת תכשיר נוסף לתיקון CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) - בין אם VX-659 או VX-445, להם מנגנוני פעולה מעט שונים – עשויה להביא לעליה נוספת בפעילות CFTR ולשפר את התפקוד הריאתי, כפי שנקבע לפי אחוז FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second).

 

החוקרים בחנו את התגובות למשטרי טיפול משולש אלו בשתי קבוצות חולים במסגרת שני מחקרים אקראיים, מבוקרים, כפלי-סמיות. מאחר ומשלב Tezacaftor-Ivacaftor הינו טיפול מאושר לחולים עם מוטאציית Phe508del-Phe508del, תרופת המחקר בחולים אלו ניתנה כתוספת למשלב זה וקבוצת הביקורת קיבלה פלסבו עם משלב זה.

 

במחקר VX-659, חולים עם מוטאציית Phe508del-Phe508del חולקו באקראי לקבוצת ביקורת (11 חולים) או לטיפול משולש, שכלל VX-659 במינון 400 מ"ג/יום (10 חולים). במחקר VX-445, חולים דומים חולקו באקראי לפלסבו עם משלב Tezacaftor-Ivacaftor (7 חולים) או לטיפול משולש, שכלל VX-445 במינון 200 מ"ג (21 חולים).

 

בהעדר טיפול מאושר למוטאציית Phe508del-MF, קבוצת הביקורת כללה פלסבו. במחקר VX-659, החולים חולקו באקראי לקבוצת ביקורת (10 חולים) או טיפול משולש שכלל 400 מ"ג/ביום (11 חולים), 240 מ"ג/יום (10 חולים), או 80 מ"ג/יום (11 חולים) של תרופת המחקר. במחקר VX-445, החולים חולקו באקראי לקבוצת ביקורת (12 חולים), או לטיפול במינון 50 מ"ג (10 חולים), 100 מ"ג (22 חולים), או 200 מ"ג (21 חולים) של VX-445 עם Tezacaftor-Ivacaftor.

 

החוקרים כותבים כי הטיפול המשולש עם VX-659 הוביל לעליה משמעותית באחוז FEV1 הצפוי, החל מיום 29 לטיפול, כולל עליה של עד 9.7 נקודות נוספות בקבוצת החולים עם מוטאציית Phe508del-Phe508del ועד 13.3 נקודות באלו עם Phe505del-MF. ריכוזי כלור בזיעה ומדדי CFQ-R העידו על שיפור משמעותי בשתי הקבוצות. כל השינויים היו מובהקים סטטיסטית.

 

בדומה, במחקר VX-445, החוקרים מאוסטרליה מצאו כי הטיפול המשולש הביא לעליה במדדי FEV1 בהיקף של 11 נקודות בחולים עם מוטאציית Phe508del-Phe508del ובהיקף של 13.8 נקודות באלו עם מוטאציית Phe508del-MF. בנוסף, ריכוזי כלור בזיעה פחתו ומדדי CFQ-R השתפרו בשתי הקבוצות. גם במקרה זה, כל השינויים היו מובהקים סטטיסטית.

 

דיווחים אלו מהווים פריצת דרך מג'ורית בטיפול בציסטיק פיברוזיס, העשויה להביא לשיפור איכות החיים ואולי גם ההישרדות של החולים.

 

N Engl J Med. Published online October 18, 2018

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני