חדשות

תוצאות מבטיחות ל-Abrocitinib כטיפול ארוך-טווח כנגד אטופיק דרמטיטיס (מתוך הכנס השנתי מטעם ה-European Academy of Dermatology and Venereology)

13/11/2020

 

מנתונים שהוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-European Academy of Dermatology and Venereology עולה כי ב-70% מהחולים שטופלו ב-Abrocitinib בשל אטופיק דרמטיטיס בדרגה מתונה-עד-חמורה תועדה תגובה טובה לטיפול, ללא צורך במתן טיפולים מקומיים נוספים לאורך 48 שבועות מעקב.

 

מחקר JADE EXTEND הינו מחקר הארכה הנמשך בימים אלו של מחקר JADE MONO-1 ו-JADE MONO-2 שכללו 309 חולים שטופלו ב- Abrocitinibבמינון 200 מ"ג ו-314 חולים שטופלו ב- Abrocitinib במינון 100 מ"ג ביום, מהם 519 חולים נכללו במחקר ההארכה ארוך הטווח באותו מינון שנטלו קודם לכן. החוקרים התמקדו ב-70% החולים שלא נדרשו לטיפול מקומי נוסף לאורך 48 שבועות המחקר.

 

שיעור החולים עם תגובה משמעותית עלה עד להערכות בשבוע 24 או 36, לאחר מכן נותר יציב עד שבוע 48. לדוגמא, שיעורי EASI-75 בחולים תחת טיפול ב- Abrocitinib במינון 200 מ"ג/יום עלו מ-82.5% לאחר 16 שבועות ל-86.2% לאחר 24 שבועות, 90.1% לאחר 36 שבועות ועמדו על 87.2% לאחר 48 שבועות. שיעורי EASI-90 באותן נקודות זמן עמדו על 56.7%, 64.5%, 65.5% ו-61.6%, בהתאמה.

 

באופן לא-מפתיע, שיעורי EASI-75 בקרב מטופלים ב- Abrocitinib במינון 100 מ"ג/יום היו פחות טובים: 64.4% לאחר 16 שבועות, 75.5% לאחר 24 שבועות, 75.4% לאחר 36 שבועות ו-68% לאחר 48 שבועות.

 

עוד עולה מהנתונים כי מדדי Investigator's Global Assessment Score של 0-1, עדות לניקוי או כמעט ניקוי של הנגעים, תועדו ב-55% מהמטופלים ב- Abrocitinib במינון 200 מ"ג לאחר 16 שבועות, ב-64.5% מהחולים לאחר 24 שבועות, 66% מאלו לאחר 36 שבועות וב-60.5% מהחולים לאחר 48 שבועות. בחולים שנטלו טיפול במינון 100 מ"ג, השיעורים המקבילים עמדו על 36.5%, 46.6%, 53.3% ו-45.2%, בהתאמה.

 

אירועים חריגים חמורים על-רקע הטיפול תועדו ב-6.1% מהמטופלים ב- Abrocitinib במינון 100 מ"ג וב-12.8% מהמטופלים ב- Abrocitinib במינון 200 מ"ג. אירועים אלו כללו הרפס אורלי ועליה בערכי CPK.

 

מתוך הכנס השנתי מטעם ה-European Academy of Dermatology and Venereology

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני