חדשות

הנחיות חדשות מתייחסות להחלטות מרכזיות בטיפול בחולים במצב קריטי (Am J Respir Crit Care Med)

17/05/2015

 

הנחיות חדשות מטעם ה-American Thoracic Society מתייחסות לקבלת החלטות חיוניות בטיפול בחולים עם מחלה קריטית. הצהרת המדיניות נועדה למנוע קונפליקטים ולהבטיח שיתוף פעולה בין הצוות הרפואי ובני המשפחה המטפלים בחולים. המומחים צפויים להציג את ההנחיות החדשות במהלך כנס ה-ATS (American Thoracic Society) הצפוי ב-18 במאי, עם פרסום נלווה בכתב העת American Journal of Respiratory Research and Critical Care Medicine.

 

להלן עיקרי ההמלצות הספציפיות:

 

·         למניעת קונפליקטים בלתי-ניתנים לגישור בהחלטות באשר לטיפול, על מוסדות ליישם תקשורת יזומה ומעורבות מוקדמת של יועצים מומחים, דוגמת מומחים לטיפול פליאטיבי ומומחים לאתיקה רפואית.

·         טיפולים בעלי פוטנציאל להביא להשפעה הרצויה בעיניי המטופל, אך שהרופאים סבורים כי יש להימנע מהם בשל שיקולים אתיים מתחרים, יוגדרו כטיפולים העשויים להיות בלתי-הולמים ולא טיפולים חסרי ערך.

·         במידה ונותרים קונפליקטים בנוגע לטיפולים העשויים להיות בלתי-הולמים למרות תקשורת אינטנסיבית ומשא ומתן, יש להשלים הליך הוגן של פתרון המחלוקת הכולל הערכה של בית החולים ע"י ועדה אתית, נסיון להעברת המטופל, הערכה חיצונית במידת האפשר והסבר לבני המשפחה אודות זכותם לפנות לערכאות משפטיות.

·         במידה וקיימת דחיפות באמצעים אלו והטיפול המבוקש חורג מגבולות המקובל, אזי על רופאים לפנות לאחראיים ולא לספק את הטיפול.

·         על רופאים להימנע מהתערבויות חסרות ערך, המוגדרות כהתערבויות שפשוט אינן יכולות להביא להשגת היעד הפיזיולוגי המוגדר.

·         על רופאים להוביל מאמצים להדרכת הציבור ולעודד מדיניות וחקיקה לקביעת מצבים בהם אין מקום לשימוש באמצעים מאריכי חיים.

 

יש לאפשר לבני המשפחה להביע את קולם בכל הנוגע לאילו טיפולים עומדים בקנה אחד עם הערכים וההעדפות של המטופל, וכן יש לכבד את היושרה המקצועית של הרופאים, כך שאין אפשרות להכריח אותם לספק טיפולים העומדים בניגוד להרגלי רפואה נכונה.

 

Am J Respir Crit Care Med. 2015;191:1318-1330

 

לידיעה במדסקייפ

 

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני