Flu

חדשות

עדכון מטעם האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים בנוגע להמלצות חיסון כנגד שפעת (מתוך הודעת ה-AAP)

17/03/2019

 

האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים (American Academy of Pediatrics) עדכנה את ההמלצות בנוגע לחיסון כנגד שפעת וכעת המומחים תומכים במתן חיסון מומת בזריקה ובמתן חיסון חי-מוחלש בתרסיס אפי בעונת 2019-2020. ההחלטה שפורסמה כעת מקנה למטפלים זמן מספק בכדי להזמין את החיסונים.

 

בעונה האחרונה, ההמלצה הייתה כי ילדים יקבלו את החיסון בזריקה ומתן תרסיס אפי יישמר רק למצבים בהם אחרת הילדים לא היו מחוסנים כלל – למשל, במקרים של מחסור בחיסונים, או כאשר הילד מסרב לזריקה.

 

השנה, המומחים חשים בנוח עם ההמלצה להשתמש בחיסון חי-מוחלש או בחיסון מומת, ללא העדפה של אחד על פני השני, לאור נתונים זמינים בשלב זה. חשוב כי כל הילדים בגילאי 6 חודשים ומעלה יקבלו את החיסון כנגד שפעת בכל שנה, במטרה למנוע את הזיהום וסיבוכים אפשריים.

 

ה-CDC המליץ בעונת 2018-2019 על מתן החיסון בזריקה או בתרסיס אפי  העדכון האחרון של ה-AAP כעת עולה בקנה אחד עם המלצות ה-CDC.

 

מומחי ה-AAP סקרו את הנתונים העדכניים אודות החיסון החי-מוחלש והחיסון המומת ואישרו את שניהם ב-14 במרץ, 2019. התרסיס האפי מיועד למטופלים בריאים בגילאי 2-49 שנים.

 

בעונות השפעת 2013-2014 ו-2015-2016, החיסון החי-מוחלש לא היה דומה ביעילותו כנגד Influenza A/H1N1 כמו החיסון המומת; לאור זאת, ה-AAP לא המליץ על חיסון זה בעונות 2016-2017 ו-2017-2018. עם זאת, היצרן ערך שינויים בחיסון החי-מוחלש לכלילת זן A/H1N1 בשנת 2017 והנתונים החדשים מבריטניה תומכים ביעילות התרסיס האפי כנגד חלק מזני השפעת.

ייתכן כי לא יהיו נתונים מספקים אודות החיסון החי-מוחלש בעונת השפעת השנה בארצות הברית, לאור שימוש מופחת שאינו מאפשר לקבוע את יעילות החיסון.

 

מתוך הודעת ה-AAP

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני