Flu

חדשות

אין מקום להשוואות מקרי תמותה עקב שפעת ועקב COVID-19 (מתוך JAMA Intern Med)

15/05/2020

 

לא ניתן לערוך השוואה ישירה בין מספר מקרי התמותה עקב COVID-19 ובין מספר מקרי התמותה עקב שפעת עונתית מאחר ואלו מחושבים באופן שונה, כך טוענים מומחים במאמר שפורסם בכתב העת JAMA Internal Medicine.

 

החוקרים מסבירים כי בעוד ששיעורי התמותה עקב COVID-19 נקבעים מספירה בפועל של חולים שהלכו לעולמם, שיעורי התמותה עקב שפעת עונתית מבוססים על הערכות של ה-CDC על-פי אלגוריתמים שונים. על-פי הערכות ה-CDC, בעונת 2019-2020 הלכו לעולמם בין 24,000 עד 62,000 חולים בשל שפעת (נכון ל-4 באפריל). בעת ניתוח הנתונים (נכון ל-28 באפריל), מספר מקרי התמותה עקב COVID-19 בארצות הברית עמד על 65,000.

 

חלק מהרשויות ומומחים אחרים טענו כי המספרים דומים והשתמשו בנתונים אלו לטיעונים בנוגע לפתיחה מחדש של חלק מהאזורים. עם זאת, ביצוע השוואה זו הינו צעד מסוכן מאוד, כאשר COVID-19 הינו זיהום הרבה יותר מסוכן וגורם נזק הרבה יותר גדול מזה של שפעת עונתית.  הטענה של כותבי מאמר הדעה הנוכחי היא כי לערוך השוואה בין שני הזיהומים בניסיון להפחית מהיקף ההשפעה של COVID-19 הינה צעד לא הוגן.

 

הכותבים מתארים את ההבדלים באופן חישוב שיעורי התמותה עקב שפעת: בין השנים 2013-2014 ו-2018-2019, שיעורי התמותה המשוערים כל שנה נעו בין 23,000 ועד 61,000. עם זאת, באותה תקופה, מספר מקרי התמותה עקב שפעת שנספר בפועל נע בין 3,448 ועד 15,620 מקרים בכל שנה.

 

נראה כי ה-CDC מספק הערכות יתר ובמידה ומתמקדים במספרים הגבוהים שמתפרסמים, אזי ייתכן כי ניתן יהיה להעביר לציבור מסר ברור ומשמעותי יותר, אשר יזכה להתייחסות רצינית יותר, דוגמת הקפדה על החיסון השנתי כנגד שפעת.

 

הכותבים מציינים כי עד שהחלו במלאכת השוואת שיעורי התמותה עקב שפעת לאלו של COVID-19, לא היה חיסרון גלוי לעין עקב פרסום הערכות אלו.

 

באתר ה-CDC מודים המומחים כי אינם יודעים לקבוע את המספר המדויק של חולים שנדבקו בשפעת מאחר ובמרבית האזורים בארצות הברית, שפעת אינה מוגדרת כמחלה המחייבת דיווח.

 

הכותבים סבורים כי מדויק יותר יהיה להשוות בין המספרים בפועל של מקרי תמותה עקב שתי המחלות. כאשר החוקרים עשו זאת, הם זיהו הבדלים ברורים. בשבוע שהסתיים ב-21 באפריל תועדו 15,455 מקרי תמותה עקב COVID-19. בשבוע שקדם לכך, מספר מקרי התמותה המתועד עמד על 14,478 מקרים. בהשוואה לכך, מספר מקרי התמותה בשבוע השיא של שבע עונות השפעת בין 2013-2014 ועד 2019-2020 נע בין 351 ועד 1,626 מקרים. מספר מקרי התמותה הממוצע בשבוע השיא בכל אחת משבע העונות הללו עמד על 752.4 מקרי תמותה.

 

מכאן עולה כי מספר מקרי התמותה עקב COVID-19 בשבוע שהסתיים ב-21 באפריל היה גבוה פי 9.5 עד פי 44.1 מזה שתועד בשבוע השיא של עונות השפעת בשבע השנים האחרונות בארצות.

 

החוקרים מסיימים וכותבים כי לא נכון לערוך השוואה בין שתי המחלות הזיהומיות בשל הסיבות שתוארו לעיל וכן מאחר ומדובר בשתי מחלות שונות מאוד.

 

JAMA Intern Med. Published online May 14, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני