Flu

חדשות

התועלת של צריכת DHA בתזונה תלויה בסיכון הגנטי למחלת אלצהיימר (Am J Clin Nutr)

08/05/2021

 

בקרב מבוגרים בגיל העמידה ללא הפרעה בתפקוד הקוגניטיבי בה ועם סיכון גנטי גבוה למחלת אלצהיימר, צריכה רבה יותר של DHA (Docosahexaenoic Acid) בתזונה מלווה בעמידות גדולה יותר לאטרופיה מוחית על-רקע תחלואה בבדיקות הדמיה, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת American Journal of Clinical Nutrition.

 

דגים שמנים מהווים את המקור התזונתי העיקרי ל-DHA, חומצת שומן חיונית לתפקוד המוח. עדיין קיימת מחלוקת באר לשאלה אם צריכת DHA בתזונה מונעת או מאטה הידרדרות קוגניטיבי או התפתחות מחלת אלצהיימר.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מספר אללי APOE-ε4 הינו גורם סיכון בלתי-הפיך מג'ורי למחלת אלצהיימר ספוראדית. יש עדויות המצביעות על תועלת של צריכת DHA בתזונה לפני הופעת תסמיני מחלת אלצהיימר, בפרט בקרב נשאי APOE-ε4. בדיקות MRI עשויות לסייע בזיהוי שינויים מוחיים בשלב קדם-קליני.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים להתמקד במבוגרים בגיל העמידה עם תפקוד קוגניטיבי שמור, המצויים בסיכון מוגבר למחלת אלצהיימר ולבחון את הקשר בין צריכת DHA בתזונה ובין התפקוד הקוגניטיבי ועדות הדמייתית למחלת כלי דם קטנים ושינויים נוירו-דגנרטיביים על-רקע מחלת אלצהיימר.

 

מדגם המחקר כלל 340 משתתפים, מהם 122 שלא היו נשאי APOE-ε4, 157 נשאים של אלל יחיד ו-61 נשאים של שני אללי APOE-ε4. החוקרים העריכו את צריכת DHA בתזונה על-סמך שאלונים למילוי עצמי ומדדו את התפקוד הקוגניטיבי באמצעות מבחנים להערכת זיכרון אפיזודי ותפקוד ניהולי. בדיקות MRI שימשו להערכת מחלת כלי דם קטנים (אות מוגבר בחומר הלבן ומיקרו-דימומים מוחיים) ואטרופיה מוחית על-רקע מחלת אלצהיימר (עובי קורטקס אופייני למחלת אלצהיימר).

 

החוקרים מדווחים כי הממצאים לא הצביעו על קשר בין DHA ובין התפקוד הקוגניטיבי או היקף אותות מוגברים בחומר הלבן. הממצאים העידו על קשר הפוך ולא-משמעותי בין צריכת DHA ובין עדות מיקרו-דימומים מוחיים (יחס סיכויים של 0.446, p=0.055).

 

מהנתונים עולה קשר משמעותי בין צריכת DHA בתזונה ובין עובי קורטקס גדול יותר בקרב אלו שהיו הומוזיגוטיים לאלל APOE-ε4 (p=0.045), אך לא באלו שהיו הטרוזיגוטיים. במילים אחרות, באלו בסיכון הגנטי הגבוה ביותר למחלת אלצהיימר בשל אלל APOE תועדה התועלת הגדולה ביותר לצריכת דגים.

 

ממצאי המחקר מספקים רמזים כיצד לבחון את ההשפעה של התערבויות פשוטות של אורח החיים, דוגמת הגברת צריכת דגים שמנים, על הסיכון למחלת אלצהיימר.

 

Am J Clin Nutr. Published online March 18, 2021

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני