Flu

חדשות

הודעה משותפת מטעם משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד הביטחון: ישראל והרשות הפלסטינית סיכמו על עסקת חילופין לחיסוני קורונה

18/06/2021

מדינת ישראל תעביר כמיליון מנות חיסון, שתוקפן פג בקרוב, לרשות הפלסטינית.

בתמורה - תקבל ישראל את המשלוח הבא שייעדה פייזר לרש"פ.

בהתאם להמלצת הגופים הרלוונטיים, לאחר עבודת מטה, וקבלת כלל האישורים הנדרשים, סוכם כי מדינת ישראל תעביר לרשות הפלסטינית 1-1.4 מיליון מנות חיסון נגד נגיף הקורונה של חברת פייזר הנמצאות בישראל.

תוקפן של כלל מנות החיסון שיועברו לרש"פ יפוג בקרוב.

בתמורה לחיסונים שיועברו לרש"פ, תקבל ישראל כמות זהה של מנות חיסון חדשות מחברת פייזר במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר 2021, על חשבון המשלוח שמיועד לרש"פ.

המתווה אושר לאור העובדה כי מלאי החיסונים שבידי ישראל עונה על כלל הצרכים כיום.

איגוד רופאי בריאות הציבור מברך על ההחלטה להעברת 1.2 מיליון מנות חיסון לרשות הפלסטינית. הפערים העצומים בזמינות חיסונים בין מדינות גורמים לאובדן חיים מיותר ולנזק גלובלי. המהלך הנוכחי הינו נכון גם מבחינת הזכות לבריאות וגם כאינטרס ישראלי שכן אנחנו בסופו של דבר יחידה אפידמיולוגית אחת. אנו מקווים שהחלטה זאת יחד עם קריאת הכיוון של שר הבריאות החדש לחשיבות תחום בריאות הציבור והרפואה המונעת, יביאו לשינוי מבורך בסדרי עדיפות ולקידום בריאות מתוך תפיסה ערכית של הזכות לבריאות.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני