Flu

חדשות

הערכת הסיכון לפרפור פרוזדורים ואירוע מוחי לאחר ניתוח בריאטרי בחולים עם וללא דום נשימה חסימתי בשינה (Stroke)

13/07/2021

 

במטופלים עם השמנה חולנית שעברו ניתוח טבעת (Laparoscopic Adjustable Gastric Banding) נרשמו שיעורי היארעות גבוהים יותר של פרפור פרוזדורים ופרפור פרוזדורים בחולים עם דום נשימה חסימתי בשינה, בהשוואה לחולים ללא דום נשימה חסימתי בשינה, למרות ירידה דומה במשקל הגוף, כך עולה מנתונים שפורסמו בכתב העת Stroke.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ירידה במשקל בחולים עם השמנה חולנית מפחיתה את הסיכון לפרפור פרוזדורים; עם זאת, לא ידוע אם התועלת דומה בחולים עם דום נשימה חסימתי בשינה. במחקר הנוכחי ביקשו החוקרים לקבוע אם שיעורי היארעות פרפור פרוזדורים ואירועים מוחיים מושפעים מדום נשימה חסימתי בשינה לאחר ירידה במשקל ולזהות גורמים המנבאים פרפור פרוזדורים ואירוע מוחי.

 

החוקרים בחנו את ההבדלים בירידה במשקל לאחר ניתוח טבעת על היארעות פרפור פרוזדורים ואירועים מוחיים באלו עם וללא דום נשימה חסימתי בשינה בכלל המדגם ובמדגם מותאם של חולים וכן לזהות גורמים בלתי-תלויים המנבאים פרפור פרוזדורים ואירוע מוחי.

 

מדגם המחקר כלל 827 משתתפים עם השמנה חולנית שעברו ניתוח טבעת (גיל ממוצע של 44 שנים; מדד מסת גוף של 49 ק"ג למטר בריבוע), שיעורי היארעות פרפור פרוזדורים עמדו על 4.96% מהחולים ושיעורי אירועים מוחיים עמדו על 5.44% לאורך מעקב ממוצע של כשש שנים.

 

למרות ירידה דומה במשקל הגוף (19.6% ו-21% לאחר שלוש שנים), שיעורי הופעה חדשה של פרפור פרוזדורים היו גבוהים יותר משמעותית בחולים עם דום נשימה חסימתי בשינה, בהשוואה לאלו ללא הפרעת הנשימה בשינה בכלל המדגם (1.7% לעומת 0.5% בשנה, p<0.001) ובמדגם המותאם.

 

היארעות אירועים מוחיים הייתה גבוהה יותר בחולים עם דום נשימה חסימתי בשינה, בהשוואה לאלו ללא הפרעת הנשימה בשינה (2.10% לעומת 0.47% בשנה, p<0.001), אך רק ב-20% מהחולים עם אירוע מוחי תועדה הפרעת קצב.

 

מניתוח רב-משתני עלה כי דום נשימה חסימתי בשינה (יחס סיכון של 2.88, רווח בר-סמך 95% של 1.45-5.73), גיל ויתר לחץ דם היו גורמים מנבאים בלתי-תלויים להופעה חדשה של פרפור פרוזדורים, כאשר דום נשימה חסימתי בשינה (יחס סיכון של 5.84, רווח בר-סמך 95% של 3.02-11.30), דיכאון ומדד מסת הגוף היו גורמי סיכון לאירועים מוחיים.

 

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה לקבוע אם טיפולים לדום נשימה חסימתי בשינה יסייעו בהפחתת הסיכון לפרפור פרוזדורים או אירועים מוחיים באוכלוסיה זו.

 

Stroke 2021

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני