Flu

חדשות

סגנית ראש שירותי בריאות הציבור בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות: ''כמעט 80% מהמאומתים השבים מחו''ל הם מחוסנים, שינוי מגמה דרמטי וברור ביחס למה שהכרנו''

26/07/2021

דוברות הכנסת (ועדת העבודה, הרווחה והבריאות)

יו"ר הוועדה, ח"כ אפרת רייטן מרום: "אנחנו מייצגים את הציבור שלא תמיד מכיר את השיקולים ועלול להיפגע מהחלטות. ככל שנציג נתונים, ידע והסברים פשוטים ומפורטים כך ייטב לכולנו"

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ אפרת רייטן מרום אישרה את צו בריאות העם (תיקון מס' 40) שהרחיב את רשימות המדינות שהשבים מהם מחויבים בבידוד, לרבות מחוסנים ומחלימים. בין המדינות הנכללות בצו - גיאורגיה, טורקיה, קפריסין ובריטניה.

הצו נכנס לתוקף ביום שישי האחרון (23.7), אולם בכדי להותירו בתוקף נדרש אישור הוועדה בתוך שבוע ימים.

ד"ר עפרה חבקין, סגנית ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות הציגה בפני הוועדה את הנתונים אודות השבים מחו"ל שאותרו לאחרונה כחולים מאומתים ואמרה: "ישנה עלייה דרמטית בשיעור המאומתים בקרב השבים מחו"ל וכמעט 80% מהם מחוסנים, זה שינוי מגמה ברור אל מול מה שהכרנו, והנתונים מראים בבירור שמי שחוזר ממדינות בהן התחלואה גבוהה ויש חשיפה לווריאנטים שונים, נמצא בסיכון מוגבר להידבקות. מאומת מחוסן אמנם יחלה לרוב בצורה קלה אבל אם יסתובב בחוץ הוא יכול להפיץ וריאנטים חדשים ולהדביק אנשים עם מערכת חיסונית מוחלשת. ידוע כבר שלפעמים לוקח כמה ימים עד שניתן לזהות את הנגיף בבדיקה ולכן בכל יום בידוד נוסף יכולים להתגלות עוד מאומתים. הנתונים מראים שאפילו ביום ה-7 לבידוד מאותרים עוד חולים".

לאחר התוספת שאושרה, בצו נכללות 32 מדינות והוא כולל גם מדינות שאסור לטוס אליהן (מדינות בסיכון מרבי) וגם מדינות שאליהן מותר לטוס אבל נדרש בידוד בכניסה בחזרה (מדינות באזהרת מסע חמורה). נציגות משרד הבריאות הבהירו לחברי הוועדה כי צו בריאות העם אינו קובע את מגבלות הנסיעה למדינות אלה, אלא רק את חובת הבידוד לשבים מהן, כאשר מגבלות על נסיעה למדינות מעוגנות בצו אחר.

יו"ר הוועדה ח"כ רייטן מרום חידדה את הדברים ואמרה כי: "גם כאשר יש איסור או הגבלה משמעותית על יציאה למדינה מסוימת, אזרח ישראלי יכול תמיד לחזור ממנה. הצו שהובא בפנינו קובע כי אותו אזרח או כל אדם אחר שטס לאותן מדינות באישור ועדת חריגים יחויב בבידוד בשובו לישראל".

ח"כ מירב בן ארי הסתייגה ממשך הבידוד למחוסנים ומחלימים ואמרה: "חשוב לאזן בין האינטרס הציבורי לבין הפגיעה באותו אדם ששב מחו"ל, בפרנסתו, במשפחתו. הנתונים על חולים שהגיעו מחלק מהמדינות נמוכים מאוד ולא בטוח שמצדיקים צעדים כאלה. אשמח לקבל נתונים אודות אחוז המאומתים שזוהו אחרי 3-4 ימים".

ח"כ שירלי פינטו הצטרפה לדברים ואמרה: "לכפות על מחוסנים ומחלימים בידוד של שבוע זה נורא למשפחה או עסק, אולי כדאי לקצר את משך הבידוד עוד יותר בכפוף לבדיקות".

בתגובה לדברים אמרה יו"ר הוועדה ח"כ רייטן מרום כי "אכן חשוב לדון בנתונים ובאלטרנטיבות, לרבות מספר ימי הבידוד אולם נושא זה אינו נידון במסגרת הצו הזה, נשמח לדון בנושא בהמשך". לאחר אישור הצו הוסיפה: "שמחתי לקבל את הנתונים והשיקולים העומדים מאחורי הרחבת הצו. אנחנו מייצגים את הציבור שלא תמיד מכיר את הנתונים והשיקולים ועלול להיפגע מהחלטות ומהסוג הזה, שלעיתים נראות לו שרירותיות. לכן ככל שנציג נתונים, ידע והסברים פשוטים ומפורטים כך ייטב לכולנו".


מור אברג'יל, דוברת הוועדה

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני