Flu

חדשות

טיפול אנטי-ויראלי מוקדם כנגד שפעת מקצר משך אשפוז בילדים (Pediatric)

03/09/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Pediatrics מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי טיפול אנטי-ויראלי מוקדם מלווה במשך אשפוז קצר יותר משמעותית בילדים עם הוכחה מעבדתית לזיהום הנגיפי ומצבים רפואיים בסיכון גבוה ובילדים המטופלים ביחידות טיפול נמרץ.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי טיפול אנטי-ויראלי מומלץ לחולים מאושפזים עם חשד או הוכחה לזיהום בנגיף שפעת, אך אין עדויות רבות בנושא בילדים. כעת הם בחנו את ההשפעה של טיפול אנטי-ויראלי על משך האשפוז בילדים שאושפזו בשל הזיהום הנגיפי.

 

מדגם המחקר כלל ילדים מתחת לגיל 18 שנים שאושפזו עם שפעת מוכחת-מעבדתית ונכללו ברשת US Influenza Hospitalization Surveillance Network. החוקרים אספו נתונים אודות שני מדגמים: מדגם אחד של חולים עם מחלות רפואיות שלא אושפזו ליחידות טיפול נמרץ (309 חולים) ומדגם שני של ילדים עם ובלי מחלות רקע שאושפזו ביחידות טיפול נמרץ (299 חולים).

 

בהשוואה לאלו שלא קיבלו טיפול אנטי-ויראלי, משך האשפוז היה קצר יותר באלו שטופלו במשך עד יומיים לאחר הופעת המחלה, הן באוכלוסיית הילדים עם מחלות רקע (יחס סיכון מתוקן של 1.37, p=0.02) והן באלו שאושפזו ביחידות טיפול נמרץ (יחס סיכון מתוקן של 1.46, p=0.007), מקביל לעליה של 37% ו-46% בסיכוי לשחרור כל יום, בהתאמה.

 

לטיפול שניתן שלושה ימים ויותר לאחר הופעת המחלה לא הייתה השפעה משמעותית על משך האשפוז בשני המדגמים.

 

במדגם שכלל חולים עם מחלות רקע, חציון משך האשפוז עמד על 3 ימים באלו שלא קיבלו טיפול אנטי-ויראלי, לעומת יומיים באלו שקיבלו טיפול תוך יומיים מהופעת התסמינים.

 

ממצאי המחקר תומכים בהמלצות המרכז לבקרת מחלות ומניעתן למתן מיידי של טיפול אנטי-ויראלי אמפירי לחולים מאושפזים עם חשד או הוכחה לזיהום בנגיף השפעת.

 

Pediatrics, 2021

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני