Flu

חדשות

פרופ' רז בסקירה השבועית: החלמה מסוכרת באמצעות התערבות תזונתית המובלת ע''י רוקחים? איזה ניתוח בריאטרי עדיף מבחינה מניעת MACE? ושוב.. עוד מילה על הגדרת ההחלמה מסוכרת

13/09/2021

בסקירה השבועית מציג ומנתח פרופ' רז מחקר זה A randomized controlled trial of pharmacist-led therapeutic carbohydrate and energy restriction in type 2 diabetes שמציג תוצאות מפתיעות ביותר על הצלחה של התערבות תזונתית בהשגת רמיסיה בסוכרת המובלת ע"י רוקחים. בהמשך הוא עוסק במחקר נוסף שבחן היעילות של סוגי ניתוחים בריאטריים שונים במניעת אירועי ,MACE אשר מצביע דווקא על כך שהניתוח הפופולארי יותר בישראל מדגים כאן נחיתות... לסיום, חוזר פרופ' רז לעסוק בהגדרת ההחלמה מסוכרת בהתייחסות למסמך עמדה זה מטעם ADA

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני