HPV

חדשות

מספר מכשולים עשוי להגביל את היקף מתן החיסונים כנגד נגיף HPV לגברים (Mil Med)

05/03/2020

 

פערי ידע של הציבור והכשרה לא-מספקת של צוותים רפואיים תורמים לשיעורים הלא-אופטימאליים של חיסונים כנגד נגיף HPV (Human Papillomavirus) בגברים מתאימים. בנוסף, גברים המתאימים לחיסון אינם מעוניינים לשוחח עם אנשי הצוות הרפואי על נושא HPV או החיסון כנגד הנגיף.

 

המומחים מסבירים כי ועידת ה-ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) מטעם ה-CDC מכירה בתועלת האפשרית של חיסון גברים צעירים מגיל 11 או 12 שנים ועד גיל 21 שנים. הגיל המקסימאלי למתן החיסון הורחב עד גיל 26 בגברים המקיימים יחסי מין עם גברים, טרנסג'נדרים ומדוכאי חיסון. למרות המלצות אלו, היקף החיסונים בגברים צעירים מוגבל בשל גורמים הקשורים במטופלים וגורמים הקשורים במטפלים.

 

המחקר הנוכחי כלל שני סקרי חתך בבסיס חיל אוויר אחד בקליפורניה. הסקר לרופאים כלל 10 שאלות להערכת הידע של הרופא אודות החיסון הארבע-ערכי כנגד HPV (גארדאסיל) ושש שאלות להערכת הגישה של הרופא להמלצה על החיסון. הסקר למטופלים ניתן ידנית לכלל הגברים בגילאי 18-30 שנים וכלל שאלות אודות שיעור המשיבים שהשלימו את סדרת החיסונים כנגד HPV.

 

מהנתונים עולה כי מרבית רופאי המשפחה בסקר היו בעלי ידע מספק בנושא HPV והחיסון, אך לא המליצו באופן שגרתי על החיסון למטופלים שלהם ממין זכר. זמן לא-מספק במהלך הביקור במרפאה הוזכר כמגבלה העיקרית לעידוד קבלת החיסון.

 

מבין הגברים בשירות פעיל שנכללו בסקר, רק 27% השלימו את סדרת החיסון. פערי ידע בנוגע לתועלת האישית של החיסון וכישלון לזכור להשלים את מנות החיסון העוקבות הוזכרו כמכשולים להשלמת סדרת החיסון. רק רבע מכלל הגברים שנשאלו בסקר היו מעוניינים לשוחח עם איש צוואר רפואי אודות HPV ו/או החיסון כנגד הנגיף.

 

החוקרים כותבים כי בכדי להביא לעליה בשיעור החיסונים כנגד HPV בגברים, על אנשי צוות רפואי ואנשי בריאות הציבור ותומכי חיסונים למצוא גישה יעילה יותר להפצת המידע למטופלים מתאימים.

 

Mil Med. 2019 Dec 6.

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני